Millaisia taitoja tulevaisuuden työelämässä arvostetaan? Luonnollisesti digiosaamista edelleen tarvitaan, mutta myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu.

Telian Enterprise Services -yksikön johtaja Riikka Vänskä oli puhumassa Future Forerunners -tapahtumassa helmikuussa tulevaisuuden osaamistarpeista yrityksen edustajan näkökulmasta.

Tänä päivänä työelämä on jatkuvaa oppimista

Työ on murroksessa. Aikanaan valmistuttiin ammattiin, mentiin työelämään ja oltiin samassa ammatissa eläkeikään saakka, usein vieläpä saman työnantajan palveluksessa. Skenaario ei kuitenkaan ole tänä päivänä monelle realistinen. Tutkimusten mukaan nyt valmistuva tulee työskentelemään keskimäärin 5-6 eri ammatissa ja jopa 15 työnantajalla.

Tämän myötä myös työskentelytavat ovat muuttuneet. Siinä missä aiemmin työskenneltiin hierarkkisissa organisaatioissa, tänä päivänä työskennellään yhä enemmän verkostossa. Digitaalisten alustojen avulla samassa verkostossa voi työskennellä ihmisiä ympäri maailmaa.

Tulevaisuudessa arvostetaan inhimillisiä taitoja

Kaikki mitä voidaan digitalisoida, digitalisoidaan. Tämä ei pelkästään tarkoita, että vanhoja työtehtäviä häviää, vaan myös uusia työpaikkoja syntyy. Kuka olisi vaikkapa 20 vuotta sitten kuvitellut, että chat-botin kouluttaja voisi olla oikea työtehtävä 2020-luvulla?

Teknologioiden kehittyessä ja yleistyessä kaikilla aloilla, muuttuvat kysytyimmät taidot entistä ihmisläheisemmiksi, sillä ihmisellä on tiettyjä taitoja ja ominaisuuksia, jotka ovat hyvin vaikea monistaa tietokoneelle, esimerkiksi sosiaaliset taidot, kompleksinen ongelmanratkaisukyky ja tunneäly.

LinkedInin tutkimuksen mukaan seuraavia taitoja nykypäivän työnantajat hakevat työntekijöiltä:

Kysytyimmät ihmisille ominaiset taidot

Kysytyimmät johtamistaidot

Näiden lisäksi myös liiketoiminta- ja teknologiaosaamista tarvitaan edelleen. Vänskän mukaan myös Telialla on tunnistettu taitoja, joita tarvitaan tulevaisuudessa lisää.

Liiketoimintaan liittyvä osaaminen

Teknologiaan liittyvä osaaminen

Myös itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus korostuvat

Tulevaisuudessa automatiikan, robotiikan ja tekoälyn tuomat muutokset tulevat vaatimaan yrityksiltä paitsi toimintamallien, myös henkilöstön osaamisen ja kehittämisen sekä roolien uudelleenmäärittelyä. Itseohjautuvissa organisaatioissa työntekijät saavat entistä enemmän päätäntävaltaa siitä, miten työtä tehdään ja kehitetään.

Kukaan ei ole seppä syntyessään, sillä tulevaisuuden työ voi olla jotakin aivan muuta, kuin osaamme vielä edes kuvitella. Siispä oleellinen osa tulevaisuuden osaamista ovat:

”Kun asiat muuttuvat, ne, jotka kykenevät oppimaan perivät maan, kun taas oppineet huomaavat olevansa upeasti varustautuneita toimimaan maailmassa, jota ei enää ole.” – Eric Hoffer

 

Krista Vuori
Monster