Kaupallinen yhteistyö: Tutustu työnantajaan

Valtion rautateiden kulunvalvontajärjestelmä uusitaan vuoteen 2040 ulottuvassa Digirata-jättihankkeessa, jonka kokonaisbudjetti on 1,5 miljardia euroa. Työ on jo aloitettu ja nyt Väylävirasto on aloittanut ensimmäisten avainhenkilöiden rekrytoinnin.

Digiradan toiminnallisuuksia määrittelee kymmenen työryhmää. Uuden projektipäällikön tärkein tehtävä on johtaa alkuun ainakin näistä kahden tekemää työtä. Viran työaika on sataprosenttisesti Digirata-hankkeessa. Täysin uuden kulunvalvontajärjestelmän kehitysvaihe, testaus ja pilotointi sijoittuvat vuosille 2021–2027. Digiradan projektipäällikkö Juha Lehtola sanoo, että nyt linjataan millä ratkaisuilla Suomen rautateiden miljardi-investointi onnistuu.

”Työryhmien vetäjä pääsee lähelle detaljeja ja todella vaikuttamaan tähän hankkeeseen sen alkujuuria myöten ja osallistumaan osaltaan koko hankkeen johtamiseen.”

Mistä Digiradassa on kyse? Rautateiden nykyinen kulunvalvontajärjestelmä tulee elinkaarensa päähän 2030-luvulla. Samanaikaisesti EU velvoittaa sen jäsenmaat liittymään kulunvalvonnan ERTMS-standardiin. Lehtola sanoo, että Suomessa tämä nähtiin mahdollisuutena laittaa rautatieliikenteen digitalisaatio kerralla kuntoon. Mitä turvallisempi ja automaattisempi kulunvalvontajärjestelmä on, sitä enemmän rautatieverkossa voi liikkua junia samanaikaisesti.

”Isommassa kuvassa tässä on kyse siitä, että rautatie olisi merkittävästi useammalle vaihtoehto autolle sekä henkilö- että rahtiliikenteessä. Uskon, että vuonna 2050 kaikki junat Suomessa liikkuvat enemmän tai vähemmän automaattisesti ja sille luodaan nyt alusta.”

Kansainvälinen yhteistyö alkaa heti

Digirata-hankkeessa kulunvalvontajärjestelmä ulottuu kaikkialle Suomen 6000 kilometriä pitkässä rautatieverkossa. Järjestelmä valvoo missä junat kulkevat ja huolehtii, että ne ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Järjestelmä myös estää junien yhteentörmäykset.

”Tuleva järjestelmä on täysin verrattavissa ydinvoimalan automaatiojärjestelmään, eli turvataso on erittäin korkea. Väylävirasto vastaa rataverkkojen haltijana rautatieliikenteen turvallisuudesta ja järjestelmä on elimellinen osa sitä tehtävää.”

Lehtola jakaa, että Digirata on valtavan suuri hanke, jonka aikajänne on vuosikymmeniä. Lähivuosien ratkaisut määrittävät kuitenkin mitä sen jälkeen tapahtuu.

”Olemme koonneet laajan joukon asiantuntijoita selvittämään digitalisaation mahdollisuuksia rautatieliikenteessä. Käynnissä on iso kompetenssin kasvattaminen Suomessa juuri tähän ERTMS-teknologiaan.”

Osaamistasoa kohotetaan kansainvälisellä yhteistyöllä, mikä edellyttää projektipäälliköltä hyvää englannin kielen taitoa. Euroopasta löytyy useita benchmark-kohteita, joista valitaan juuri Suomen tarpeisiin parhaiten toimivat ratkaisut.

ERTMS-testirata rakennetaan Kouvola-Kotka/Hamina -rataosalle. Järjestelmätoimittajan sopimus solmitaan ennen vuoden vaihdetta. Lehtolan mukaan se tarkoittaa sitä, että kehitystä päästään viemään eteenpäin jo pian kansainvälisen toimittajan kanssa, jolla on vastaavista urakoista kokemusta globaalissa mittakaavassa.

”Tässä työssä pääsee välittömästi kiinni oikeaan tekemiseen ja pian yhteistyöhön kokeneen laitetoimittajan kanssa. Testirata-projekti odottaa jo vetäjäänsä.”

Hae Väylävirastolle digiratahankkeen projektipäälliköksi täältä