Ensimmäiset kesätyöhaut ovat alkaneet ja yritykset rekrytoivat kesäajalle työntekijöitä aina loppukeväälle asti. Suurimmilla työnantajilla kesätöiden hakijoista ei ole useinkaan pulaa. Hakijoita voi olla jopa useampi tuhat, joka luo haasteita niin työnantajille, mutta erityisesti työnhakijoille, joilla erottautuminen massasta on tärkeä keino edetä rekrytointiprosessissa.

Monster järjesti paneelikeskustelun viime joulukuussa Contact Forumilla aiheenaan nuorten työnhaku ja kesätyöt. Mukana keskustelemassa oli viisi rekrytoinnin ammattilaista: Jonna Jansson, rekrytointipäällikkö Lidliltä, Jonna Suomela, Specialist, Global Resourcing & Employer Branding Wärtsilältä, Sanna Lavonen Employer Branding & Recruitment Manager Soneralta, Head of Operation Laura Korpilauri Academic Workilta ja Laura Ihamuotila, toiminnanjohtaja Suomen Mentoreista.

Haastavinta hakijalle on erottautuminen

Valttikortteja hakuprosessissa ovat hakijan hyvä asenne ja valmistautuminen. Hyvinä ominaisuuksina pidetään energisyyttä, oma-aloitteisuutta ja positiivisuutta.

– Haastattelutilanteessa pistää silmään, kun hakija on oikeasti tutustunut ennakkoon yritykseen. Hakemus nousee esille paremmin muiden seasta ja tuntuu mukavalta huomata, että hakija on tehnyt kotiläksynsä, kuvailee Suomen Mentorien Laura Ihamuotila.

Rekrytoinnin ammattilaiset ymmärtävät, että kesätyönhaun voi laskea lähes kokopäivätyöksi. Työpaikkojen selailu, CV:n muokkaaminen ja hakemusten kirjoittaminen vievät aikaa ja resursseja. Työläydestä huolimatta juuri kyseiseen paikkaan kohdennettu työpaikkahakemus yleensä erottuu muiden joukosta. Erityisesti motivaatio juuri kyseiseen tehtävään tai ainakin kyseiseen yritykseen on asia, joka herättää mielenkiinnon hakijasta.

Hyvän hakemuksen ja CV:n lisäksi yritykset etsivät omaan ympäristöönsä sopivia tyyppejä. Rekrytointi on aina kahden kauppa. Sekä työnantaja että työntekijä ovat tyytyväisempiä, kun persoona, yhteisö, arvot ja tapa tehdä töitä kohtaavat. Lidlin Jonna Jansson puhui asiasta termillä cultural fit.

– Monessa paikassa hakijan asenne ratkaisee, ei niinkään se kova substanssiosaaminen. Lidlillä ei ole tiettyä muottia, jota hakijoista etsimme, vaan jokainen saa olla oma itsensä. Pyrimme kuitenkin löytämään aina hyvän matchin, jotta kesätyötekijäkin viihtyy omassa tiimissä, Jansson kuvailee.

Persoona ratkaisee – miten tuoda se esille?

Useat yritykset käyttävät kesätyöhakujen kohdalla erilaisia rekrytointijärjestelmiä. Järjestelmien haasteena hakijoille on valmiiksi täytettävät tekstikentät. Vapaita käsiä luoviin ratkaisuihin ei juuri ole. Kuinka näissä rekrytointijärjestelmissä on mahdollista erottautua ja tuoda persoonaansa esille?

– Käytä se vaadittava ylimääräinen aika, kun täytät hakemusta. Panosta CV:n lisättäviin liitteisiin sekä järjestelmän avoimiin kysymyksiin, neuvoo Wärtsilän Jonna Suomela.

Vaikka järjestelmä asettaa tietyt rajat toteutukselle, sisältö voi silti olla persoonaasi kuvaava. Myös lisättävät liitteet voivat tuoda persoonaasi paremmin esille.

– Liitä mukaan tai linkitä CV:seen materiaalit, joilla pääset tuomaa esille persoonaasi ja intohimojasi. Video CV, vaikka kaverin tekemä haastattelu sinusta tai kouluprojektit voivat tuoda jotain lisää kyseiseen kesätyöpaikkaan, ideoi Soneran Lavonen.

– Työnäytteet ja extraliitteet pitää kuitenkin olla jollain tavalla relevantteja siihen paikkaan, mitä olet hakemassa, muistuttaa Korpilauri.

Onko Video-CV avain onnistumiseen?

Paneelikeskustelussa useaan otteeseen videot ja video-CV nousi useaan otteeseen esille. Videot ovat nykypäivää ja älypuhelimet ovat tuoneet mahdollisuuden lähes jokaiselle tehdä hyvälaatuista videokuvaa. Video-CV on tapa tuoda myös omaa persoonaansa esille. Rekrytoinnin ammattilaiset pitivät video-CV:tä hyvänä lisänä. Neljä viidestä rekrytoijasta uskoi videon edistävän haastatteluun pääsyä. Panelisteista poikkeuksena oli Lidlin Jansson. Lidlillä on vuosittain jopa 40 000 kesätyönhakija, joten video-CV:itä on lähes mahdotonta katsoa volyymin takia. Erottautuminen pitää siis pystyä tekemään perinteisimmin tavoin hakemuksessa.

– Lyhyt videotervehdys kannattaa laittaa ehdottomasti mukaan pienemmille toimijoille, luovilla aloilla toimiville yrityksille ja start-upeille, kannusti Suomen Mentorien Ihamuotila.

Paneelia kuunnelleista nuorista juuri kenelläkään ei ollut video-CV:tä käytössä. Rekrytoijat kannustivatkin jokaisen nuoren ottamaan asia työn alle. Vain yhden minuutin pituisella minuutilla tuot esille persoonaasi, ulosantiasi sekä ylistä fiilistä, joka sinusta työntekijänä huokuu. Videoiden käyttö lisääntyy jatkuvasti rekrytointiprosesseissa. Esimerkiksi haastattelujen ensimmäinen vaihde tehdään usein videohaastatteluna. Muun muassa Wärtsilä aikoo pyytää ensi vuonna kesätyöhaussa hakijoita lähettämään itsestään videotervehdyksen. Myös monet muut panelistit olivat nähneet videoiden lisääntyvän työnhaussa.

Paneelikeskustelussa puhuttiin myös sosiaalisen median roolista kesätyöhauissa sekä CV-vinkeistä uuden työntekijän näkökulmasta, kun kokemusta ei ole vielä ehtinyt karttua. Juttu aiheista julkaistaan myöhemmin Monster Klubilla.

 

Katso avoimet kesätyöpaikat

Lisää vinkkejä paneelissa sivuttuihin aiheisiin:

Katri Laakso,
Monster