Kun otat vastaan työtä työttömyyspäivärahan saajana ollessasi, työn vastaanottaminen voi vaikuttaa päivärahaan estävästi, etuuden tasoa laskevasti tai päivärahaa vähentävästi. Työn vastaanottaminen voi toisaalta nostaa ansiopäivärahan tasoa, lisätä työttömyysetuuden kestoa ja lisätä tuloja.

1.1.2018 alkaen työn vastaanottaminen voi myös säilyttää ansioturvan tason ennallaan, jos hallituksen suunnittelema aktiivimalli tulee käyttöön. Aktiivimallista löydät lisätietoa YTK:n blogista.

Kun otat vastaan kokoaikatyön

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön vastaanottaminen estää työttömyysetuuden maksamisen. Jos työ päättyy, niin työttömyyspäivärahan maksaminen jatkuu. Jos työskentely on täyttänyt uudelleen työssäoloehdon (26 viikkoa työtä), päiväraha määritellään uudelleen ja sen taso voi nousta tai laskea. Uudelleenmääritys tehdään kuitenkin vain silloin, kun työttömyysetuuden maksaminen on aloitettu yli vuosi sitten. Jos päiväraha määritellään uudelleen, uusi ansiopäiväraha on vähintään 80 prosenttia aiemmin maksetusta päivärahasta.

Kun otat vastaan osa-aikatyötä

Työstä saamasi palkka sovitellaan päivärahan kanssa.  Työstä saamasi tulot siis vähentävät maksettavaa päivärahaa. Päiväraha ja palkkatulo yhteenlaskettuna on kuitenkin aina suurempi kuin pelkkä päiväraha. Työttömyyspäivärahaa voidaan pääsääntöisesti maksaa 400 päivän enimmäismaksuajan verran. Soviteltu ansiopäiväraha vähentää enimmäismaksuaikaa suhteutettuna täyteen päivärahaan, joten soviteltua päivärahaa voidaan maksaa ajallisesti pidempään kuin täyttä päivärahaa.

Soviteltavan päivärahan maksamiselle on muutama ehto

Jos työaika ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta, ei päivärahaa voida maksaa. Soviteltu päiväraha ja palkka eivät voi yhdessä ylittää päivärahan perusteena olevan palkan määrää. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa vain, jos työaika on valvottavissa.

Summa summarum

Työttömyyspäivärahaa saadessasi voit vastaanottaa lyhytaikaisia töitä tai osa-aikatöitä ilman, että menetät päivärahasi. Työtuloilla ei ole edes vähentävää vaikutusta työttömyyspäivärahaan, jos työtuloa on alle 300 euroa kuukaudessa (suojaosa). Työn vastaanottaminen kannattaa, koska se lisää tulojasi, pidentää työttömyyspäiväraha-aikaasi ja kerryttää työssäoloehtoa uutta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa varten!

Lue lisää ansiopäivärahasta YTK:n tietopankista.

 

Kirjoittaja

Ermo Inkeroinen, YTK:n lakimies