ManpowerGroupin vuosittaisen Talent Shortage Survey –tutkimuksen mukaan Suomessa osaajapula on vaikeutunut merkittävästi vuoden takaisesta. Silloin osaajapulaa raportoi 22 %, ja nyt jo 37 % vastanneista, mikä on jo hyvin lähellä globaalia keskiarvoa. Tutkimuksessa kartoitetaan maailmanlaajuisesti hankalimmin täytettäviä työtehtäviä. Kyselyyn osallistui yli 42 000 työnantajaa.

Sekä maailmalla että Suomessa työnantajilla on eniten vaikeuksia täyttää kädentaitoja ja teknistä osaamista vaativia ammattitehtäviä. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa rakennusalan ammattiosaajat, putkimiehet, sähköasentajat ja hitsaajat. Muita vaikeasti täytettäviä työtehtäviä ovat muun muassa autonkuljettajat, myyntityö, laskentatoimen ja rahoituksen tehtävät, sekä siivous. Uutta suuntaa miettivien kannattaakin suunnata katseensa näiden tehtäväalueiden suuntaan.

Maailmalla yksi suurimmista muutoksista näkyy IT-henkilöstön nousussa listan 2. sijalle. Suomessa IT-alan osaajat eivät yllä kymmenen kärkeen.

– Meillä isot yritysmuutokset ovat pitäneet huolen siitä, että osaajia on vapautunut markkinoille koko ajan. Se ei silti tarkoita, etteikö markkinoilla olisi vaikeuksia löytää jatkuvasti kehittyvien teknologioiden edellyttämää IT-asiantuntemusta, kertoo ManpowerGroupin Suomen viestintäjohtaja Mika Wilén.

Osaajapulan syinä hakijoiden vähyys ja teknisen osaamisen puute

Tutkimukseen vastanneet työnantajat pääsivät myös kertomaan syitä osaajapulalle. Suomessa – ja samoin koko Euroopassa – kolmen kärkeen ylsivät yleinen hakijoiden puute, hakijoiden teknisen osaamisen puute, sekä työkokemuksen puute. Jopa lähes kolmannes suomalaisista työnantajista sanoo, että hakijoita ei ole riittävästi tai lainkaan.

Yhä useampi työnantaja hakee ratkaisua osaajapulaansa kouluttamalla ja kehittämällä omaa henkilöstöään. Tutkimuksen mukaan yli 50 % työnantajista kertoo kehittävänsä omaa henkilöstöään täyttääkseen avoimia työtehtäviä. Vuosi sitten vastaava luku oli vain 20 %.

– Valmiita tekijöitä löytyy joka tapauksessa yhä harvemmin, joten miksi ei kannattaisi tehdä lisäpanostuksia henkilöstöön, jonka nykyisestä osaamisesta ja kehitystarpeista työnantajalla on selkeä kuva, Wilén selittää muutosta.

Osaajapulaa pyritään lievittämään myös kartoittamalla vaihtoehtoisia hakijoiden hankintalähteitä (55 %) ja 38 % suuntaa rekrytointia perinteisen hakijakannan ulkopuolelle.

Ulkomaille töihin halajaville tiedoksi, että eniten osaajapulasta kärsivät tällä hetkellä työnantajat Japanissa, jossa osaamispulaa mittaava luku oli tutkimuksen korkein, 86 prosenttia. Suuri pula osaajista on myös Taiwanissa (73 %), Romaniassa (72 %), Hong Kongissa (69 %), Turkissa (66 %) ja Bulgariassa (62 %). Osaajapulaa on runsaasti myös Saksassa (49 %), Intiassa (48 %) ja USA:ssa (46 %).

Paras tilanne on työnantajilla Norjassa (16 %), Alankomaissa (17 %), Isossa-Britanniassa (18 %), Irlannissa (20 %) ja Sveitsissä (20 %).

Vaikeimmin täytettävät työtehtävät Suomessa vuonna 2016:

 1. Ammattityöntekijät
 2. Autonkuljettajat
 3. Myynnin ammattilaiset
 4. Lääkärit ja muut terveysalan ammattilaiset
 5. Laskentatoimen ja rahoituksen asiantuntijat
 6. Siivoojat
 7. Insinöörit
 8. Johtajat
 9. Hotelli- ja ravintolahenkilöstö
 10. Sairaanhoitajat

Vertailun vuoksi ohessa vuoden 2015 lista vaikeimmin täytettävistä työtehtävistä Suomessa:

 1. Ammattityöntekijät
 2. Autonkuljettajat
 3. Myynnin ammattilaiset
 4. Hotelli- ja ravintolahenkilöstö
 5. Johtajat
 6. Sairaanhoitajat
 7. Suorittavan työn tekijät
 8. Esimiehet
 9. Sihteerit, assistentit, toimistotyöntekijät
 10. Insinöörit

Tarkempiin tuloksiin voi tutustua ManpowerGroupin Talent Shortage Survey -sivulla, jossa on lisää tutkimukseen liittyvää aineistoa.

Tutkimus
ManpowerGroupin vuosittaiseen Talent Shortage -tutkimukseen osallistui yli 42 000 työnantajaa 43 maasta. Tutkimus kartoitti osaajapulan vaikutuksia globaaleihin työmarkkinoihin ja liiketoimintaan sekä työnantajien näkemyksiä siitä, miten tiettyjen alojen osaajapulaan vastataan.

Mirva Puranen
Monster