Vain 30 % ihmisistä jättäisi työnsä vaikka työssäkäynti ei olisi tarpeen toimeentulon turvaamiseksi, kertovat Monsterin kansainvälisen, lähes 9400 vastaajaa keränneen kyselyn tulokset. Suomessa vastaava luku on hiukan korkeampi, 34 %.

Suomalaista vastaajista 50 % pysyttelisi työssään vaikka se ei olisi toimeentulon kannalta tarpeellista. Kysely ei kerro, millä perusteilla ihmiset ovat päätyneet vastaukseensa, mutta tärkeimmät syyt lienevät siinä, että monet meistä nauttivat työn tuomista haasteista ja merkityksen kokemuksista siinä määrin, että työtä voidaan pitää muunakin kuin välttämättömänä paikkana jonne mennä, tai tehtävinä jotka täytyy suorittaa.

Irlannissa ja Saksassa näyttäisi asuvan hyvin korkean työmoraalin omaavia, sillä irlantilaisista jopa 78 %, ja saksalaisista 72 % pysyttelisi työssään, vaikkei se olisi välttämätöntä. Kansainvälinen keskiarvo oli 60 %.

Suomalaisista 15 % ei osannut arvioida omaa kantaansa kysymykseen.

Kysely toteutettiin sekä Suomessa, että kansainvälisesti eri Monster-maiden sivuilla maaliskuussa. Suomesta saatiin 769 vastausta. Kaiken kaikkiaan vastaajia oli 9342.

Mirva Puranen
Monster.fi