Vuosi 2015 toi mukanaan uusia tuulia myös työnhaussa. Videohaastattelut yleistyivät yhä edelleen, visuaalisia CV:tä alkoi näkyä, yrittäjyydestä ja freelancereistä alettiin puhua enemmän kuin ennen, ja kestoaiheena jatkoi edelleen piilotyöpaikat.

Myös osaaminen ja sen määrittely, sekä debatti siitä, voiko tulevaisuudessa enää tuudittautua ajatukseen yhdestä ainoasta ammatista tai uran rakentamisesta vain yhden tutkinnon ja urapolun varaan jatkui.

Myös monsterklubi.fi:ssä on kirjoiteltu ahkerasti näistä aiheista vuoden varrella, ja samaisia teemoja on käsitelty myös Monster Klubi-tapahtumissa. Ohessa kooste näistä vuoden 2015 trendeistä.

Videohaastattelut

Videohaastattelu yhtenä rekrytointiprosessin osana yleistyy jatkuvasti, ja yhä useammin ensimmäinen haastattelukierros tehdään videohaastattelun avulla. Myös Monster Klubi-työnhakutapahtumassa lokakuussa puhuttiin videohaastattelusta ja siinä menestymisestä. Tilaisuuteen tulleista työnhakijoista jo yli puolet oli ollut mukana videohaastattelussa osana rekrytointiprosessia.

Faktoja ja vinkkejä videohaastattelussa pärjäämiselle Monster Klubilla jakoi Recruitby.net-videohaastattelutyökalun tuotejohtaja Riku Malkki. Hyviä niksejä videohaastattelua varten voit lukea myös täällä.

Visuaalinen CV

Visuaalinen CV on jo jonkin aikaa pompannut silmiin siellä, missä työnhausta keskustellaan tai kirjoitetaan. Monilla työnhakijoilla sellainen jo tuntuu olevan käytössään, mutta onko siitä aidosti hyötyä, mikä on sen lisäarvo verrattuna tavalliseen CV:hen ja mikä tärkeintä, kannattaako sellainen oikeasti tehdä?

Yrittäjyys ja freelancerit

Yksi tulevaisuuden työelämän trendeistä liittyy itsensä työllistämiseen myös muulla tavoin kuin perinteisesti joko vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa suoraan työnantajan palkkalistoilla. Erilaiset projektityöt ja yritystoiminta yleistyvät, ja freelancereiden määrä on kasvussa.

Tilastojen mukaan yrityksiä perustetaan enemmän kuin koskaan ennen, ja erityisesti osuustoiminnan määrä on kasvussa. Tarinansa yrittäjyydestä jakoivat myös SmartUp Oy:n perustaja Elina Arasola, sekä Bailamaman perustaja Minna Kiljunen.

Piilotyöpaikat

Piilotyöpaikoista puhutaan yhä edelleen. Jokin aika sitten uutisoitiin palvelusta, jonka avulla piilotyöpaikat eivät enää olisi piilossa. Monster Klubilla kuultiin marraskuussa asiaa piilotyöpaikoista ja niiden tavoittamisesta. Asiantuntijoiden suorahaku- ja rekrytointitoimeksiantoihin erikoistuneen Experiksen liiketoimintajohtaja Kalle Toivonen luotsasi kuulijoita läpi yleisimpien syiden, miksi työnantajat pitävät työpaikkoja piilossa.

Samaisessa tilaisuudessa kuultiin omaa Montevista-valmennusyritystään pyörittävän Riikka Pajusen konkreettiset ja käytännönläheiset vinkit piilotyönhakuun.

Oman osaamisen määrittely ja muuttuvat urapolut

On tultu jo jonkin matkaa eteenpäin ajoista, joissa tietty koulutus johti vain yhteen tiettyyn ammattiin. Muuttuva maailma pakottaa meidät sopeutumaan toisenlaiseen malliin, jossa yksi koulutus saattaa johtaa hyvinkin erityyppisiin työtehtäviin. Osaamistaan tuleekin pystyä muovaamaan sen mukaan, minne on hakeutumassa. Tärkeää on myös osata tuoda osaamisensa houkuttelevalla tavalla esille.

Tätä osaamisen kiehtovaa teemaa käsiteltiin vuoden varrella kolmella eri Monster Klubilla, joista yhden painopiste oli erityisesti tulevaisuuden työelämässä.

Koosteen laati

Mirva Puranen
Monster.fi