Työelämän muuttuessa kiihtyvällä vauhdilla myös osaamistarpeet muuttuvat. Organisaatioiden toimintakulttuurit ovat murroksessa teknologian kehittyessä, globalisaation kiihtyessä, työskentelytapojen muuttuessa ja uusien sukupolvien astuessa työelämään.

Tältä listalta löydät muutamia sellaisia taitoja, joita tulevaisuuden työpaikoilla ennustetaan tarvittavan.

Sosiaalinen älykkyys

Työkaverit ovat tulevaisuudessa yhä useammin eri maissa, ja yhteydenpito tapahtuu teknologian välityksellä. Tällöin on erityisen tärkeää pystyä sopeutumaan erilaisiin toimintatapoihin, ja tulkitsemaan oikein muiden reaktioita ja tarkoitusperiä.

Median käyttötaidot

On tärkeää pysytellä kärryillä uusista tavoista tuottaa sisältöä ja hyödyntää sitä viestinnässä. Sosiaalinen media ja digitaalisuus ovat jo lähes kaikkien työntekijöiden arkipäivää, ja teknologian edelleen kehittyessä tulevat olemaan yhä useamman työvälineitä.

Analyyttisyys

Erilaisia tilastoja ja dataa on saatavilla yhä enemmän. Taito tulkita ja hyödyntää sitä kannattaa ottaa mukaan tulevaisuuden taitojen opiskelulistalle.

Työskentely virtuaaliympäristössä

Työkavereiden levittyessä ympäri maailmaa, on oleellista hallita työskentely virtuaalitiimeissä. Perinteiset kokoukset vaihtuvat yhä useammin videopuheluihin ja chattiin, ja myös esimies voi olla eri maassa, jolloin riittävä kommunikaation määrä korostuu entisestään.

Tiedon suodattaminen

Tietomäärä verkossa kasvaa eksponentiaalisesti, joten sen siivilöintitaidot ja lähteiden kriittinen arviointikyky nousevat arvoonsa tulevaisuudessa.

Ennakointi

Maailma muuttuu vauhdilla, joten jokaisen tulisi pystyä tarkkailemaan näitä muutoksia ja sopeuttamaan omaa osaamistaan oma-aloitteisesti niihin säilyttääkseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla.

Institute for the Futuren julkaisema kymmenen kohdan lista löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Listan kokosi alkuperäistä lähdettä mukaillen
Mirva Puranen, Monster.fi