Maanantaina 23. maaliskuuta 60 aktiivista työnhakijaa kokoontui Alma-talolle kuuntelemaan ja keskustelemaan työnhausta Monster Klubilla. Iltapäivän aiheena oli paljon toivottu omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen työnhaussa. Uravalmentaja Pilvi Nybom puhui työhausta oman osaamisensa myyntinä ja markkinointina. Tämä ei ole meille suomalaisille useinkaan kovin tuttua, mutta Nybomin neuvojen avulla oman osaamisen tunnistaminen on helpompaa.

Omaa osaamistaan voi esitellä monella tavalla, kertoo Nybom ja esittelee oman CV:nsä infograafin muodossa. Oli ansioluettelo modernissa tai perinteisemmässä ulkomuodossa, sen tärkein tehtävä on edelleen kiteyttää ”kuka minä olen ja mitä olen tehnyt”.

Miten tunnistan omat vahvuuteni?

Uravalmentaja Nybom korostaa, että omien vahvuuksiensa tunnistaminen on tärkeää. Niiden tunteminen auttaa niin urasuunnistelussa kuin työnhaussa ja työhaastatteluissa. Kun tietää vahvuutensa, osaa hyödyntää niitä ja onnistuu useammin.

– Kaikki työnhaku lähtee itseanalyysista. Oleellista on löytää asiat, jotka tekevät työstä itselleen mielekästä. Pohdi, mitä tekemällä saavutat flow-tilan ja saat paljon aikaan. Entä minkä tekeminen on sinulle helppoa? Kun työ on mieleistä, se sisältää useimmiten osa-alueita, joissa sinulla on vahvuuksia, neuvoo Nybom.

Välillä omien vahvuuksien pohtiminen on haastavaa, koska ominaisuudet ovat niin abstrakteja. Erilaisten harjoitusten ja listojen kautta vahvuuksiin on mahdollista saada konkretiaa. Nybomin mukaan yksi parhaimmista harjoituksista on Mindmap-työkalu, jonka avulla pystyy hahmottamaan omaa kokonaisosaamistaan.

Omien vahvuuksien listaaminen Mindmapiin eli miellekarttaan työpaikka ja työnkuva kerrallaan voi tuoda yllättäviä ominaisuuksia, joita ei ole muistanut tai ajatellut vahvuuksina. Omalle osaamiselleen tullaan myös usein sokeaksi. Osaaminen ei tule esille vain aiempien työpaikkojen kautta – harrastuksista tai luonteenpiirteistä voi löytyä myös vahvuuksia työntekijänä.

– Suomalaisessa työkulttuurissa palautteenanto on vähäistä. Palautetta ei yleensä anneta, jos kaikki sujuu hyvin, jonka takia omien vahvuuksien tunnistaminen voi olla vaikeaa. Myös sen takia täytyy itse tehdä työtä oman osaamisensa tunnistamiseksi.

Anna vahvuuksillesi konkretiaa

– Avaa vahvuuksiasi ja osaamistasi esimerkkien kautta. Tarinat ja käytännön esimerkit avaavat osaamistasi. Joskus on helpompaa kuvailla osaamistaan kolmannen osapuolen kautta, jos itsensä kehuminen tuntuu vaikealta. Kerro, mistä ominaisuuksista olet saanut useimmiten positiivista palautetta, neuvoo Nybom.

Nybom kertoo, että rekrytoija käyttää laajoissa rekrytointiprosesseissa keskimäärin vain 20 sekuntia yhden CV:n läpikäyntiin, jonka takia omien vahvuuksien esiin tuominen on hyvä erottautumiskeino. Nybom vinkkaa lisäämään oman CV:n alkuun lyhyen tiivistelmän, joka kertoo ydinosaamisestasi.

– Koosta CV:n alkuun noin 5–7 riviä pitkä tiivistelmä, jossa on kirjoitettu selkeästi auki oma osaamisesi. Hyvä paikka tiivistelmälle on CV:ssä henkilötietojen ja työkokemuksen välissä. Muista, että työnhaku on oman osaamisesi markkinointia eli kerro työnantajalle niin osaamisesi kuin persoonasi ominaisuudet. Rekrytointi tapahtuu kun työnhakijan ja haettavan position ominaisuudet kohtaavat.

Myös lyhyen minuutin pituisen ”hissipuheen” harjoittelu opettaa jäsentämään omaa osaamistaan. Hissipuhetta eli itsensä työnantajalle markkinointia kannattaa harjoitella miellekartan koostamisen jälkeen. Kun perusteellinen itseanalyysi on tehty, on paremmin selvillä omista vahvuuksistaan.

 

Lue Pilvin 10 vinkkiä tehokkaaseen työnhakuun.

Kurkkaa myös Monsterista avoimet työpaikat.