Työelämään liittyvissä keskusteluissa vilisevät säännöllisesti erilaiset työuraan liittyvät valinnat. Urasuunnittelussa kehotetaan miettimään, mitä ihan oikeasti haluaisit tehdä, ja joidenkin töiden vähentyessä on toisaalta väistämättä edessä alanvaihto. Oppisopimus on tähän yksi joustava vaihtoehto. Sen avulla myös työllistyy erittäin hyvin, kertoo Stadin ammattiopiston oppisopimusjohtaja Anna Mari Leinonen.

– Valtakunnallisesti jopa 80 % oppisopimusopiskelijoista työllistyy koulutuksen jälkeen. Omien tilastojemme mukaan esimerkiksi vuosina 2013 ja 2014 noin 90 prosentilla työsuhde jatkuu samassa yrityksessä, ja vajaalla viidellä prosentilla jossakin muualla. Noin 30 % toimistomme oppisopimuksista solmitaan uuteen työsuhteeseen.

Oppisopimuksen ajalle laaditaan määräaikainen työsuhde. Sen kesto vaihtelee koulutuksen sisällöstä ja tavoitteista riippuen 4kk-3 vuoteen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa hänen aikaisempi työkokemuksensa ja koulutuksensa otetaan huomioon. Sopimuksen ajalta maksetaan myös palkkaa.

Oppisopimus tuo uutta osaamista

Oppisopimuksella voi suorittaa samat ammatilliset tutkinnot kuin oppilaitosmuotoisessakin koulutuksessa. Sen avulla voi hankkia kokonaan uuden ammatin, tai vaikkapa syventää olemassa olevaa ammatillista osaamista.

Valtaosa tutkinnosta suoritetaan työpaikalla, käytännön työtehtävien parissa oppimalla. Työpaikalla opiskelija saa tuekseen työpaikkakouluttajan, joka perehdyttää opiskelijan työpaikan käytäntöihin ja työtehtäviin, sekä arvioi opintojen etenemistä.

– Kymmenen vuoden takaiseen verrattuna oppisopimuksen määrät ovat kasvaneet, ja erityisesti aikuisten määrä on kasvanut tasaisesti. Vuodesta 2013 eteenpäin on opiskelijakiintiöitä kuitenkin tiukennettu, jonka vuoksi ammatti- ja erityisammattitutkintojen määrät ovat hiukan laskeneet, ja kaikille halukkaille ei välttämättä pystytä solmimaan oppisopimusta. Pyrimme kuitenkin solmimaan sellaiset sopimukset, joissa oppisopimus on keino työllistyä. Perustutkintoa suorittamaan ovat edelleen kaikki halukkaat päässeet, Leinonen kertoo.

Oppisopimus on pääosin aikuisten koulutusta

Oppisopimus opiskelumuotona kiinnostaa eri aloilla eri tavoin. Myös eri-ikäisten keskuudessa on vaihtelua, ja Leinonen kertookin, että erityisen suosittua oppisopimus on 20-35-vuotiaiden keskuudessa.

– Valtaosa oppisopimuksista solmitaan aikuisille. Nuoret suuntautuvat pääsääntöisesti oppilaitosmuotoisen koulutuksen pariin. Vanhimmat opiskelijat ovat yli kuudenkymmenen.

Stadin ammattiopiston tilastoissa erityisesti kaupan ja hallinnon koulutus on erityisen vetovoimaista.

– Vuonna 2014 28 prosenttia kaikista oppisopimuksista solmittiin kaupan ja hallinnon alalle. Ravitsemis- ja talousala on myös suosittua, ja sitten tulevat tekniikka ja liikenne, sekä sosiaali- ja terveysala. Ravintolapuoli ja puhdistuspalveluala työllistävät nyt, joten sinne solmitaan tällä hetkellä paljon sopimuksia, Leinonen vinkkaa.

Oppisopimukseen on monia väyliä

Oppisopimus solmitaan tyypillisimmillään olemassa olevaan työsuhteeseen, tai siten, että henkilö on löytänyt itselleen yrityksen, joka haluaa solmia hänen kanssaan oppisopimuksen. Oppisopimukseen on kuitenkin olemassa myös muita väyliä.

– Meillä Stadin ammattiopistossa on kehitetty erilaisia vaihtoehtoja löytää oma alansa ja itselleen sopiva oppisopimuspaikka. Me järjestämme esimerkiksi ennakkojaksoja, joiden kautta opiskelija pääsee tutustumaan opiskeluun ja harjoittelemaan yrityksiin, ja testaamaan, onko tämä itselle sopiva vaihtoehto. Lisäksi olemme kehittäneet erityisiä työelämätreenejä, jotka rakennamme yhdessä työnantajien kanssa. Näissä treeneissä opiskelijat kuulevat enemmän alasta ja ammatista, ja voivat miettiä onko ala itselle sopiva. Näistä meillä on erittäin hyviä kokemuksia. Näillä jaksoilla hankittu osaaminen voidaan myös tunnistaa ja tunnustaa varsinaisen oppisopimuksen alkaessa, kuvailee Leinonen.

Mielenkiintoisena ryhmänä ovat yrittäjät, jotka voivat myös solmia erityisen yrittäjäoppisopimuksen. Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä tapa kehittää yritystä ja omaa osaamista käytännönläheisesti, omaan työhön nivoutuen. Leinonen kertoo yrittäjien saavan kokeneemmasta yrittäjästä itselleen mentorin oppisopimuksen ajaksi.

– Vuonna 2014 näitä oli 7 prosenttia kaikista oppisopimuksista. Yrittäjien oppisopimus on erityinen mahdollisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Lisätietoja oppisopimuksesta löytyy esimerkiksi Opintopolulta tai TE-palveluiden sivuilta. Oppisopimuksen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa auttavat paikalliset oppisopimuskeskukset tai oppisopimustoimistot. Ideoita mahdollisen tulevan työnantajan löytämiseksi voi saada vaikkapa selailemalla avoimia työpaikkoja, ja etsimällä sieltä yrityksiä, jotka työllistävät tällä  hetkellä runsaasti.

Mirva Puranen
Specialist, Job Seeker Services
Monster.fi