Tänään julkaistun Manpowerin toteuttaman osaajapulaselvityksen mukaan suomalaisista työnantajista jopa 45 prosentilla on vaikeuksia täyttää avoimia tehtäviä. Vuonna 2016 vastaava luku oli 37 %, eli osaajapula jatkaa kasvuaan. Tutkimustuloksista selviää, että suomalaisten työnantajien tilanne on vaikeampi kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa, Norjassa ja Ruotsissa.

Hakijapula ja osaajapula – kaksi eri asiaa

Pääsyitä sille, miksi työnantajat eivät löydä sopivia tekijöitä, on pula hakijoista sekä osaamisen ja kokemuksen puute. Puhuttaessa vaikeudesta löytää työntekijöitä voidaan erottaa kaksi erityyppistä ongelmaa, hakijapula ja osaajapula. Suomessa on jo pidempään kärsitty hakijapulasta, erityisesti silloin kun haussa on ollut siivoojia, autonkuljettajia ja ammattityöntekijöitä.

Osaajapula taas on kasvanut ja kärjistynyt digitalisaation ja teknologioiden nopean kehittymisen myötä, jolloin pulaa ei niinkään ole hakijoista, vaan tarvittavasta ajantasaisesta osaamisesta.

Näihin töihin on vaikeinta löytää tekijöitä Suomessa vuonna 2018

  1. Ammattityöntekijät
  2. Autonkuljettajat
  3. Asiantuntijat
  4. Asiakaspalvelijat
  5. Teknikot
  6. Siivoojat
  7. Myyntiedustajat
  8. Insinöörit
  9. Johtajat
  10. Laskentatoimen ja rahoituksen asiantuntijat

On panostettava osaamisen kehittämiseen

”Työnantajat eivät löydä osaajia, joilla olisi sopiva yhdistelmä teknistä osaamista ja työelämätaitoja. Työntekijöiden houkuttelua, rekrytointia ja sitouttamista on siksi lähestyttävä uudesta näkökulmasta. Työnantajien on tarpeen mukaan ostettava ja vuokrattava osaamista sekä autettava työntekijöitä hankkimaan uusissa tehtävissä vaadittavia taitoja.”, sanoo ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola.

Painopisteen olisikin siirryttävä entistä enemmän tulevaisuuden potentiaalin arvostamiseen menneiden saavutusten sijaan. Maailman muuttuessa jatkuvasti työntekijöiden osaamisen jatkuvalla kehittämisellä voimme varmistaa, että ihmisillä ja yrityksillä on mahdollisuus menestyä myös jatkossa.

Tällä hetkellä yli puolet työnantajista panostaa oppimisympäristöihin sekä henkilöstön kehittämistyökaluihin luodakseen etenemispolkuja. Myös uusia työskentelyn tapoja ja joustavia työjärjestelyjä suositaan. Lisäksi uusia osaajia pyritään tavoittelemaan koko työvoiman kirjosta.

Ratkaisuja osaamispulaan

 

ManpowerGroupin totetuttamaan Talent Shortage 2018 -tutkimukseen osallistui n. 40 000 työnantajaa 43 maasta. Tutkimuksessa kartoitettiin osaajapulan vaikutuksia globaaleihin työmarkkinoihin ja liiketoimintaan sekä työnantajien näkemyksiä siitä, miten tiettyjen alojen osaajapulaan tulisi vastata.