– Ajatelkaa, että osaamisenne on kuin muovailuvahaa, josta muovaatte erilaisia hahmoja riippuen siitä kenelle te sitä näytätte.

Tämä kiinnostava näkökulma osaamiseen ja sen tunnistamiseen kuultiin vuoden viimeisellä Monster Klubilla joulukuussa. Osaamisen tunnistamisesta oli puhumassa osaamisen ja kehittämisen parissa jo useita erilaisia uria tehnyt nykyinen yrittäjä Elina Arasola. Hän pyörittää SmartUp Oy -yritystään, jonka missio on saada ihmiset ja yritykset hyödyntämään paremmin sitä osaamista mikä heillä on.

Hänen keskeisimpiä viestejään oli se, että jokaisella voi olla useita uria, ja useita erilaisia profiileja ja osaamisia, joiden avulla voi hakeutua hyvin erityyppisin työtehtäviin. Mallista, jossa tietty koulutus johtaa vain tietyntyyppiseen työhön, on siirrytty yhä enemmän malliin, jossa tämä sama koulutus saattaa johtaa hyvinkin erityyppisiin työtehtäviin.

Jokaisen on myös elintärkeää huolehtia omasta osaamisestaan ja sen markkinakelpoisuudesta. Elina kehotti jokaista miettimäänkin omaa osaamistaan kuin merkittävänä pääomana, johon voi tehdä investointeja.

– Osaaminen on jokaisen yksilöllistä, aineetonta pääomaa. Tämän pääoman arvo on yhtä merkittävää kuin rahan. Osaaminen täytyy tänä päivänä pitää terässä, Elina muistuttaa.

Osaaminen on muutakin kuin koulutus ja työkokemus

Kun mietit osaamistasi, käännätkö ajatuksiasi myös muualle elämääsi kuin koulutukseen ja työkokemukseen? Ne ovat Elinan mukaan vain pieni osa koko osaamispalettiasi.

– Osaaminen on kaikkea sitä tietoa mitä sinulla on. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi osaaminen koostuu elämänkokemuksesta, verkostoista, tahdosta ja asenteesta. Harva osaa esimerkiksi kääntää elämänkokemuksensa osaamisvaluutaksi.

Osaamistaan voi miettiä myös saamansa palautteen kautta esimerkiksi palaamalla tilanteisiin, joissa sinua on kehuttu. Voit myös miettiä sellaisia osaamisia joita sinulla on joskus ollut käytössä, vaikka ne eivät juuri nyt olisikaan ajankohtaisia. Tärkeintä on kuitenkin osata tulkata kokemuksensa konkreettisiksi osaamisiksi.

– Mieti mitä opit siitä, että olit töissä yrityksessä x, ja mitä hyötyä tästä opista on yritykseen johon olet juuri nyt hakemassa töihin.

Elina neuvoo osaamisia löytääkseen myös zoomaamaan isosta kokonaisuudesta kohti pienempää. Jos sinulla on esimerkiksi jokin tietty koulutus, mieti mitä se sinulle antoi, mitä sen aikana teit, mikä siinä erityisesti sinua kiinnosti ja miksi.

Pengo osaamisia myös kauempaa taustastasi

Monet ajattelevat osaamistaan vain viimeisimpiin vuosiin peilaten. Myös kauempaa työuran alkuvaiheista saattaa kuitenkin löytyä työnantajaa kiinnostavaa osaamista ja kokemuksia.

– Älä väheksy yksittäisiä asioita joita taustaltasi löytyy. Sinuun voidaan työnhakutilanteessa kiinnittää huomio jonkin yksittäisen nyanssin vuoksi, Elina tähdentää.

Hän kehottaa myös kirjaamaan kaikki osaamisensa muistiin eräänlaiseksi luonnoslistaksi.

– Kirjaa ylös kaikki mitä olet vuosien varrella tullut tehneeksi ja ammenna sieltä eri tilanteisiin sopivia. Liian monet säilövät osaamistaan vain tutkintotodistuksessa, työtodistuksissa tai CV:ssä, josta osaamiset on tarpeen tulleen hyvin vaikea tunnistaa ja poimia.

Osaamisiaan voi pohtia myös erilaisten kysymysten kautta.

– Mikä on sinun hiljaista tietoasi? Missä olet oikeasti hyvä ja mikä tärkeintä, miksi juuri sinä olet siinä hyvä? Pohdi myös omia osaamisankkureitasi, eli osaamisiasi, joita voit hyödyntää laajasti erilaisissa tilanteissa ja työtehtävissä. Tällainen voi olla esimerkiksi konsultoiva työote, Elina kuvailee.

Monster Klubeilla on totuttu kuulemaan myös kannustavia loppulausuntoja, ja niin tälläkin kertaa.

– Joissain asioissa olet parempi kuin muut, joten erotu rohkeasti! Henkilökohtainen ilmaisu auttaa sinua erottumaan muiden joukosta, joten tuo rohkeasti henkilökohtaisuutta työhakemuksesi kieleen, Elina tsemppaa.

 
Katso avoimet työpaikat
 

Mirva Puranen
Monster