Osaaminen tarkoittaa nykypäivän asiantuntijalle sitä, että siitä kannattaa pitää yhtä hyvää huolta kuin omasta terveydestään. Se on voimavara, jonka hahmottaminen auttaa monessa tilanteessa. Myös silloin, kun ei ole aktiivisesti etsimässä työtä. Se auttaa tekemään valintoja ja on tukenamme vaikeissa tilanteissa.

Näin opastaa Agronomiliitossa urapalveluiden parissa työskentelevä Heidi Hännikäinen. Hän työskentelee säännöllisesti jäsenten urapohdintoihin liittyvien haasteiden kanssa, ja tietää, miten hankalaa oman osaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen saattaa olla.

Kysyimme Heidiltä, mitä osaaminen oikeastaan tarkoittaa, ja miten omaa osaamistaan voi lähteä tunnistamaan ja hahmottamaan.

Jokaisen osaaminen on ainutlaatuinen kokonaisuus

Osaamisella tarkoitetaan Heidin kiteytyksen mukaan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden soveltamista käytännön työtehtäviin.

– Tämän takia nykypäivän asiantuntijalle tärkeää on hahmottaa opintojen lisäksi kaikki muu osaaminen, joka on syntynyt esimerkiksi työn, harrastusten ja vapaaehtoistoiminnan kautta.

Tärkeää on myös tunnistaa oma tyyli ja tapa tehdä asioita, koska ne vaikuttavat osaltaan osaamisen kokonaisuuteen.

– Itse näen niin, että osaaminen on monen eri osa-alueen summa ja sen vuoksi jokainen samastakin pääaineesta valmistunut asiantuntija on erilainen ja ainutlaatuinen, Heidi muistuttaa.

Osaamisen tunnistamiseen ei ole pikateitä

Osaamisen tunnistaminen on monille hankalaa ja työlästä, ja sen pariin sukeltaminen saattaa tuntua epämukavalta tehtävältä.

– Osaamisen tunnistaminen vaatii aina itsetutkiskelua ja työtä. Lopputulos on kuitenkin kaiken vaivan arvoinen. Palkitsevinta omassa työssäni on, kun näen, miten asiat vähitellen kirkastuvat, kertoo Heidi.

Heidi neuvoo lähtemään liikkeelle pohdiskelemalla sitä, mitä kaikkea onkaan elämän varrella tullut tehtyä.

– Pohdinnoissa kannattaa keskittyä siihen mitä on saanut aikaiseksi, eli mikä on ollut oman työn lisäarvo aikaisemmille työnantajille. Mitä olen osaamisellani tehnyt ja mitä työssäni oppinut?, vinkkaa Heidi.

Hänen valmentajan työkaluistaan löytyy myös näppärä käytännön harjoitus, jonka avulla voi lähteä miettimään omaa osaamistaan.

– Jos laatisit työpaikkailmoituksen viimeisimpään työtehtävääsi, mitä kaikkea osaamista seuraajaltasi vaadittaisiin?

Heidi on myös huomannut, että usein emme näe osaamistamme, koska olemme jo niin taitavia siinä mitä teemme.

– Se, mikä sinulle on helppoa ja luontevaa, on usein juuri keskeisintä osaamistasi. Kuvittelemme, että muutkin osaavat nämä asiat yhtä hyvin, koska se on meille itsellemme niin itsestään selvää, Heidi kertoo.

Lisäksi omat verkostot kannattaa valjastaa palautteen antoon ja kysyä, mikä heidän mielestään on ydinosaamistasi ja vahvuutesi.

 

Heidin vinkkien pohjalta jutun laati

Mirva Puranen
Monster