Pikaisella otannalla noin kolmasosassa työnhakupalvelu Monsterin sivuilla julkaistuista työpaikkailmoituksista pyydetään ilmoittamaan palkkatoive. Muutamissa otannassa mukana olleissa ilmoituksissa palkka oli jo kerrottu valmiiksi, ja lopuissa toivetta ei pyydetty esittämään.

Rekrytointiprosessin edetessä kysymys palkasta tulee kuitenkin väistämättä eteen viimeistään kun on edetty jatkokierroksille haastatteluissa. Palkkatoiveen esittäminen tuntuu usein vaikealta, ja moni yli- tai alihinnoittelee itsensä tehtävän vaativuuteen nähden, ja tipahtaa sen vuoksi hakuprosessin ulkopuolelle jo heti ensimmäisessä karsinnassa.

Liiketoimintajohtajana asiantuntijatason ja johdon suorahakuihin erikoistuneella Experiksellä toimiva Kalle Toivonen tuntee tämän ongelman.

– Jos haet jonkin tietyn senioriteetin paikkaa ja pyydät liian vähän palkkaa, herää epäilys, oletko sittenkään tarpeeksi asiantunteva tai kokenut hakemaasi tehtävään. Nykyään on myös tyypillistä ylihinnoitella itsensä. Tämä on tavallista esimerkiksi IT-alalla tai myynnissä, joissa palkat ovat tippuneet hurjimmista vuosista.

Jos palkkatoivetta pyydetään, kannattaa se riskistä huolimatta kuitenkin esittää. Saatat joutua hylättyjen pinoon pelkästään sen vuoksi, että et ole esittänyt palkkatoivetta.

Tunne osaamisesi ja anna sille hintalappu

Hakiessasi omaa osaamistasi vastaavia tehtäviä, tulee sinun tuntea oman osaamisesi arvo ja antaa sille hintalappu. Tämän jälkeen on päästävä perille siitä, minkälaista palkkaa yritys on valmis maksamaan. Jos nämä kaksi eroavat reilusti toisistaan, olet joko arvioinut arvosi väärin, tai tehtävän vaativuus ei kohtaa osaamisesi kanssa. Silloin on mietittävä, oletko valmis tinkimään palkkatoiveestasi saadaksesi sinua kiinnostavan työn.

Palkkatoivetta voi lähteä miettimään oman nykyisen palkan ja työn vaativuuden kautta, peilaten hakemasi tehtävän vaativuuteen. Jos olet selkeästi hakeutumassa urallasi vaativampiin tehtäviin, voit pyytää nykyistä parempaa palkkaa.

Toivonen neuvoo kysymään palkkatoiveen raameja suoraan työnantajalta.

– Sen sijaan, että arvuuttelisit palkkatasoa itse, kysy sitä suoraan työnantajalta. Näin vältyt ali- tai ylihinnoittelemasta itsesi, ja et joudu esimerkiksi tilanteeseen, jossa yritys on varautunut maksamaan sopivalle osaajalle huomattavasti enemmänkin kuin mihin itse olet valmis tyytymään.

Suomen Ekonomeissa uravalmentajana työskentelevä Tiina Myöhänen-Astikainen on samoilla linjoilla Toivosen kanssa.

– On aivan turha lähteä määrittelemään itselle palkkatoivetta, ennen kuin tietää tarpeeksi tehtävän vastuista ja tehtävän tasosta. Työpaikkailmoituksessa on monesti melko väljästi kerrottu tehtävistä, ja haastattelussa saattaa ilmetä uusia asioita tehtävän vaativuuteen liittyen. Pitää siis uskaltaa kysyä lisätietoja tehtävästä tarpeen vaatiessa. Kun tehtävän vastuut ovat tiedossa, on mietittävä mitä omia aikaansaannoksia ja työelämätaitoja voisi yritykselle korostaa perustellakseen palkkatoivettaan. Hyville suoriutujille maksetaan mielellään, hän muistuttaa.

Palkkatoiveen määrittelyyn on monia apuvälineitä

Palkkatoivetta ei tarvitse tuulesta temmata, sillä käytettävissä on useita eri lähteitä, joiden pohjalta omaa toivettaan voi lähteä haarukoimaan. Ensiksi kannattaa selvittää, onko yrityksessä käytössä työehtosopimus. Niistä löydät alan minimipalkkoja eri tehtävätasoissa. Palkan määrittelyssä auttavat myös eri ammattiliittojen neuvontapalvelut.

– Meillä Ekonomeissa on käytössämme noin 5000 jäsenen palkkatilasto, jonka pohjalta voimme antaa jäsenille tilastollisesti luotettavaa tietoa vastaavissa tehtävissä työskentelevien palkoista, Myöhänen-Astikainen kertoo.

Voit myös käyttää palkkavertailuun erilaisia netistä löytyviä palkkavertailutyökaluja, kuten vaikkapa Palkkadata-laskuria. Laskuriin syötetään omat palkkatiedot, ja vastineeksi saa tietää mille tasolle oma palkkataso muiden vastaavaa työtä tekevien keskuudessa asettuu.

Myös verotiedoista ja tilastokeskuksen julkaisuista löytyy tietoja eri alojen palkoista. Vastavalmistunutta auttavat näiden lisäksi ammattiliittojen palkkasuositukset vastavalmistuneille. Vinkkejä löytyy myös Ekonomien julkaisemasta palkkavideosta.

Palkka on myös muuta kuin rahaa

Palkkasumman lisäksi työpaikka saattaa tarjota myös muita, rahanarvoisia etuja. Voit esimerkiksi saada erityisen kattavan työterveyshuollon, tai erilaisia liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä etuja. Yrityksessä voi olla käytössä peruspalkan päälle maksettava bonusjärjestelmä, tai muita lisäpalkitsemismuotoja.

Myöhänen-Astikainen korostaa myös aineettomia etuja palkkatoivetta mietittäessä.

– Silläkin on arvoa, minkälaiseen yritykseen olet hakemassa. Antaako yrityksen vahva brändi sinulle lisäarvoa, tai saatko siellä hyvää johtamista ja kivoja työkavereita.

Vaikka peruspalkka olisikin pienempi kuin aiemmassa työssäsi, saatat siis saada kokonaisuutena suuremman hyödyn erilaisten etujen ja muun hyvän muodossa.  Tämä kannattaa ottaa huomioon viimeistään palkkaneuvotteluissa, jos palkkatoiveesi ja yrityksen tarjous eivät sellaisenaan kohtaa.

Varmuus on valttia palkkaneuvottelussa

Kun hakemukseen ilmoittamasi palkkatoive on esitetty, ja olet edennyt hakuprosessissa eteenpäin, tulevat eteen varsinaiset palkkaneuvottelut. Yleensä ne sujuvat hyvässä yhteishengessä, sillä päästyäsi näin pitkälle rekrytoinnissa, ei palkkatoiveesikaan mitä todennäköisimmin ole herättänyt ihmetystä.

Jos olet tehnyt pohjatyön hyvin ja olet perustellut itsellesi oman palkkavaatimuksesi, pystyt perustelemaan sen uskottavasti myös työnantajalle. Toki neuvotteluvara hakemuksessa esittämääsi palkkatoiveeseen kannattaa aina jättää, eli pyytää enemmän palkkaa kuin mikä todellisuudessa on se summa, jolla olet valmis työn vastaanottamaan. Näin pääset todennäköisemmin haluamaasi lopputulokseen, kuin ilmoittamalla heti sellaisen palkan, joka ei jätä neuvottelulle varaa.

– On taito sinänsä, että tuntee arvonsa ja osaa pyytää tehtävästä sille sopivaa markkinapalkkaa ja vähän päälle, summaa Toivonen.

Mirva Puranen
Manager, Job Seeker Services
Monster.fi