Kun valmistaudut palkkaneuvotteluun nykyisessä työpaikassasi tai sinulta pyydetään palkkatoivetta työhaastattelussa, ota huomioon kokonaiskuva. Tämä tarkoittaa, että pelkkien palkkasummien vertailemisen sijaan laske mukaan erilaiset edut ja punnitse lisäksi työhön sisältyvät vastuut. Näin saat realistisemman ja vertailukelpoisemman kuvan eri yritysten tarjoamista palkoista.

Kansainvälinen palkkavertailusivusto Paylab listaa kuusi eri osa-aluetta, jotka kannattaa huomioida palkkapyyntöä esittäessä – etenkin jos sinulla ei vielä ole juurikaan työkokemusta alalta.

Työaika (työvuorot, ylityöt, työskentely iltaisin, öisin tai viikonloppuisin)

Palkkaukseen vaikuttaa työajat. Kysy haastattelussa, kuinka monta työtuntia peruspalkkaan kuuluu ja maksetaanko ylityölisää. On hyvä myös tietää etukäteen, mikä osa työajasta tehdään iltaisin tai viikonloppuisin ja laskea niiden lisistä muodostuva osuus.

Yrityksen laitteiden ja ohjelmistojen käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin

Yhtenä työntekijän etuna voi olla yrityksen omistamien laitteiden ja ohjelmistojen käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Useimmiten nämä sisältävät yrityksen matkapuhelimen, kannettavan tietokoneen tai työsuhdeauton. Jossain tapauksessa se voi sisältää mahdollisuuden käyttää yhtiön toimitiloja tai teknisiä laitteita omiin tarkoituksiinsa.

Joskus työntekijöillä on mahdollisuus ostaa poisheitettäviä materiaaleja tai laitteita yritykseltä edulliseen hintaan. Monet työnantajat tarjoavat myös erilaisia työntekijöiden alennuksia tavaroistaan ja palveluistaan.

Työmatkat

Jos työhön kuuluu liikematkoja muualle Suomeen tai ulkomaille, niistä maksetaan päivärahaa. Päivärahan suuruus riippuu työmatkan pituudesta ja siitä, matkustatko kotimaan sisällä vai ulkomaille. Ulkomaan päivärahojen suuruuteen vaikuttaa matkustuspaikkakunnan hintataso.

Matkakustannusten korvaukset määräytyvät työehtosopimuksen tai yrityksen matkustusohjesäännön mukaan.

Työnantajan myöntämät etuudet ja bonusjärjestelmät

Palkkaus voi koostua kiinteä palkan lisäksi myös muista rahallisista eduista, joista kannattaa kysyä työnantajalta. Osassa yrityksissä maksetaan esimerkiksi kuukausi- tai vuosibonusta yrityksen tuloksen perusteella tai yritys voi myöntää bonuksia myös henkilökohtaisten onnistumisten perusteella.

Joissain yrityksissä on käytössä myös suosittelubonus, jolloin yritykset palkitsevat työntekijöitään potentiaalisten uusien työntekijöiden suosittelusta.

Miten paljon vastuuta työnkuvaan kuuluu?

Ennen varsinaista palkkatoivetta kannattaa selvittää minkälaisia vastuita työnkuvaan kuuluu. Erityisesti pienemmissä yrityksissä samalle työnimikkeelle voi kuulua useita erilaisia vastuualueita, jotka isommissa yrityksissä kuuluisivat eri henkilöille. Kun tiedät erilaisten vastuiden laajuuden ja määrän, voit arvioida myös työhön liittyvän stressin määrän.

Nouseeko palkka koeajan jälkeen?

Kun olet aloittamassa uudessa tehtävässä, josta sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta, työnantajalla ei välttämättä ole takeita siitä, että olet oikea tekijä työtehtävään. Tällöin kannattaa harkinnan mukaan suostua kompromissiin ja ottaa vastaan työnantajan tarjoama aloituspalkka, joka voidaan nostaa haluamallesi tasolle koeajan jälkeen.

Kun olet koeajalla todistanut olevasi erinomainen työntekijä, voit hyvinkin saada nostettua palkkasi vähintään alkuperäiseen palkkatoiveeseesi. Voit myös pyytää, että palkankorotus koeajan suorittamisen jälkeen kirjataan jo työsopimukseen.

Paylab toimii Suomessa nimellä Palkkadata. Katso mitä muut alallasi tienaavat ja vertaa palkkaasi Palkkadata-työkalun avulla.

Lue myös: