Turun ammattikorkeakoulussa liiketaloutta opiskellut ja viime vuoden lopulla tradenomiksi valmistunut Maarit Hiihtola laati opinnäytetyönsä sosiaalisen median hyödyntämisestä työnhaussa.

Opinnäytetyötään varten Maarit haastatteli lukuisia työkseen rekrytointeja tekeviä ammattilaisia sekä some-kouluttajia. Haastattelujen lopputulemana syntyi opas, jonka parhaat palat löytyvät tästä artikkelista. Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan Theseus-tietokannasta.

Toimivimmista some-kanavista ei erimielisyyksiä

Sosiaalisen median palveluita on runsaasti, ja työnhakijan kannattaakin valita niiden joukosta itselleen sopivimmat. Kanavia ei kannata olla liikaa, sillä niitä pitää kuitenkin muistaa päivittää, seurata ja tarkistaa.

Väkisin ei kannata uutta profiilia perustaa, sillä se näkyy helposti esimerkiksi huonona ja hutiloiden tehtynä profiilina, joka taas saattaa antaa tahattomasti huonon mielikuvan mahdolliselle työnantajalle.

Tehokkaimmiksi some-kanaviksi nousivat haastateltujen mukaan odotetusti LinkedIn, Facebook ja Twitter. Myös Snapchat, Instagram, Periscope, Vimeo tai Pinterest ovat kanavia, joissa työnhaku ja rekrytointi hiljalleen lisääntyvät.

– Myös blogit ovat erittäin hyvä tapa tuoda asiantuntijuuttaan ja osaamistaan esille. Esimerkiksi Linkedinissä blogin tekeminen on tehty helpoksi. Kuulin haastattelujen aikana monta tarinaa siitä, miten joku oli työllistynyt bloginsa kautta, Maarit vinkkaa.

Kaikki eivät luontaisesti osaa tuoda itseään esille, mutta sosiaalisessa mediassa omaa ääntään saa helposti kuuluville ujoudesta huolimatta.

– Useammalta haastateltavalta nousi esiin mielenkiintoinen ajatus – onko hakija tänä päivänä enää vakavasti otettava, jos hänellä ei ole minkäänlaista verkkonäkyvyyttä?, pohtii Maarit.

Eivätkö kaikki työnantajat vielä olekaan somessa?

Haastattelujen aikana kävi ilmi, että vaikka jotkut yritykset ovat siirtäneet jo kaiken rekrytointinsa sosiaaliseen mediaan, on toisaalta vielä sellaisiakin yrityksiä, joissa somea ei hyödynnetä rekrytoinneissa vielä lainkaan.

– Pienissä yrityksissä on harvoin ketään hoitamassa rekrytointia täyspäiväisesti. Näissä yrityksissä pidetään edelleen suuressa arvossa niitä ”vanhanaikaisia” työnhakutaitoja. Eli joko otat puhelimen käteen ja teet suoran yhteydenoton kysyäksesi töitä, tai menet oven taakse niitä kysymään, Maarit rohkaisee.

Työnhakijalla pitääkin Maaritin mukaan olla pelisilmää siihen, milloin toimivat perinteiset työnhaun menetelmät ja milloin taas sosiaalisesta mediasta on hyötyä.

– Useammat haastateltavistani listasivat sosiaalisen median suurimmiksi hyödyiksi löydettävyyden, nopeuden, avoimuuden, tavoitettavuuden ja monipuolisuuden. Sosiaalinen media avaa työnhakijalle sellaisia ovia, mitä muuten olisi mahdotonta avata, Maarit muistuttaa.

Suosituimmilla kanavilla on omat erityispiirteensä

Jokaisella suosituimmista some-kanavista on omat erityispiirteensä, jotka on hyvä tietää ja tuntea.

Linkedinissä voi esimerkiksi seurata yrityksiä ja etsiä avoimia työpaikkoja. Seuraamalla pysyt kärryillä mitä yrityksessä tapahtuu ja pystyt reagoimaan esimerkiksi kasvu-uutisten kautta mahdollisiin piilotyöpaikkatarpeisiin. LinkedInissä pystyt myös itse jakamaan ja kommentoimaan toisten julkaisuja. Linkedinissä arvostetaan ammattimaisuutta, joten viihteelliset julkaisut on syytä tehdä muualla.

LinkedInissä on myös lukematon määrä erilasia ryhmiä. Näistä kannattaa etsiä ne itselleen mielenkiintoisimmat, hyödyllisimmät tai oman alan ryhmät, ja osallistua siellä käytäviin keskusteluihin.

Twitterissä voi puolestaan alkaa seurata esimerkiksi mielenkiintoisten yritysten rekrytoijia ja työntekijöitä, HR-asiantuntijoita, rekrytointikonsultteja, oman alan asiantuntijoita tai kiinnostavia yrityksiä. Vain mielikuvitus on rajana.

– Kaikkein parhain ja tehokkain tapa löytää Twitteristä työpaikkoja on fiksusti käytetyt hashtagit ja keskusteluihin rohkeasti osallistuminen, Maarit neuvoo.

Hashtagit ovat käytännössä sanoja, joiden avulla Twitteristä voi etsiä tietoa. Esimerkiksi hashtageja #rekry #somerekry #työpaikat #jobs #duunit #kesätyö #harjoittelu voi käyttää työpaikkojen etsintään. Lisäksi näihin voi yhdistää oman alan termistöä.

– Näiden hashtagien alle saattaa tulla päivittäin useita eri työpaikkoja, joten niiden aktiivinen seuraaminen on tärkeää. Kerran kuukaudessa ei todellakaan riitä, sillä jos kyseessä on esimerkiksi vain Twitterissä ilmoitettu paikka, niin nopeat syövät hitaat, muistuttaa Maarit.

Myös Facebookia voi hyödyntää työnhaussa. Sieltä esimerkiksi löytyy esimerkiksi erilaisia työnhakuryhmiä, joihin kannattaa rohkeasti liittyä mukaan.

– Lisäksi useampi haastattelemaltani henkilö kertoi niinkin yksinkertaisen ja toimivan keinon – huutele omalla Facebook-seinälläsi olevasi työnhaussa! Hyvin todennäköisesti joku Facebook-verkostostasi tietää mahdollisesta työstä joka etsii tekijäänsä, Maarit kertoo haastateltujen vinkanneen.

Viimeisenä vinkkinä Maarit muistuttaa kuvan merkityksestä.

– Selkeä ja edustava kuva, joka antaa sinusta miellyttävän oloisen vaikutelman, on kaiken lähtökohta. Kaikissa työnhakuun käyttämissäsi some-kanavissa kannattaa käyttää samaa kuvaa, niin jäät helpommin mieleen.

Maarit on itsekin parhaillaan työnhaussa. Hänen osaamiseensa ja ajatuksiinsa voi tutustua Linkedinissä ja Twitterissä. Tsemppiä työnhakuun Maarit!

Maaritin opinnäytetyön pohjalta syntyneen oppaan pohjalta vinkit kirjoitti

Mirva Puranen
Monster