Helmikuussa Monster Klubilla vieraillut MPS Careerin konsultti Tanja Mattila lievensi puheenvuorossaan soveltuvuusarvioiden käyttöön liittyviä huolia ja ennakkokäsityksiä.

– Menetelmiä käyttää aina sellainen henkilö, jolla on siihen pätevyys. Lisäksi on hyvä muistaa, että vain yhtä menetelmää käyttämällä ei voida tehdä soveltuvuusarviota tai johtopäätöksiä, hän painottaa.

Usein kuulee, että soveltuvuusarviossa käyneet eivät ole saaneet palautetta arviosta. Tähän Tanja löytää heti selityksen.

– Palautetta on aina oikeus saada. Sitä ei kuitenkaan aktiivisesti tarjota, vaan itse on hyvä olla aktiivinen ja kysyä jos palautetta haluaa. Aikaraja palautteen saamiselle on kaksi vuotta.

Soveltuvuusarvioita käytetään rekrytointitilanteiden lisäksi myös monissa muissa organisaation muutos- tai kehittymistilanteissa. Arvion pohjana toimivat yhdessä toimeksiantajan kanssa läpikäydyt kriittiset menestystekijät, eli ne asiat, joita tehtävässä onnistumiseen tarvitaan.

Mitä soveltuvuusarviolla sitten oikein pyritään selvittämään?

– Näkökulmia on useita. Arvion avulla halutaan ymmärtää, mitä henkilö on saavuttanut, mikä häntä motivoi suhteessa tehtävään ja organisaatioon, minkälaiset yhteistyötaidot hänellä on, minkälaisia tulevaisuuden toiveita hänellä on tai minkälainen paineensietokyky henkilöllä on, Tanja listaa.

Lisäksi voidaan arvioida esimerkiksi sitä, minkälainen työskentelytyyli tulee olla, jotta positiossa voi saavuttaa ne tulokset joita siinä odotetaan.

– Tuleva työnantaja haluaa arvion avulla saada tietoa myös siitä, minkälaista tukea henkilö tulee tarvitsemaan, mikä on hänelle tyypillinen tapa oppia, minkälainen esimies hänelle sopii, ja mitä hän kaipaa sitoutuakseen organisaatioon, Tanja jatkaa.

Miksi soveltuvuusarviointi kannattaa?

Miksi soveltuvuusarviointi kannattaa?

Arvioitavia asioita saattaakin olla runsaasti, ja soveltuvuusarvioon osallistujan on hyvä varata aikaa koko päivä.

Soveltuvuusarviopäivän jälkeen arvioitavasta kirjoitetaan raportti.

– Arvion tulokset ja raportti käydään aina läpi rekrytoivan esimiehen kanssa väärien tulkintojen välttämiseksi, Tanja korostaa.

Lopuksi hän muistuttaa, että soveltuvuusarvio tehdään aina suhteessa johonkin tiettyyn positioon, ja tulokset eivät ole yleistettävissä mihin tahansa työtehtävään.

– Siksi soveltuvuusarvion tulos ei ole pysyvä tai ehdoton. Sitä ei myöskään voi käyttää kristallipallona, Tanja summaa.

Lisätietoja tyypillisen soveltuvuusarviointipäivän kulusta voi katsoa MPS Careerin tekemästä videosta.

Mirva Puranen
Monster