Kaupallinen yhteistyö: Tutustu työnantajaan

 

Pohjoismaiden suurimpiin kuuluvalla suunnittelutoimisto Rejlersillä on Suomessa noin tuhat työntekijää. Tuoreeltaan nimitetty Rakentamisen toimialan Liiketoiminnan kehitysjohtaja Mika Lamminen sanoo, että työskentelyä ohjaavat projektit, joihin suunnittelijat osallistuvat varsin itsenäisesti.

Rejlersillä kaiken keskiössä on projektityöskentely ja asiantuntijuus. Asiantuntijaura on vaativa ja pätevyyden saavuttaminen vie aikansa. Siksi Rejlersillä annetaan vastuuta pikkuhiljaa sopivassa tahdissa. Organisaatio antaa alustan ja tukee kaikissa tilanteissa. Tekijöille annetaan mahdollisimman hyvät eväät ja työkalut heidän kasvupolullaan.

Uusien rakentamisalan yhteistoimintaurakkamuotojen ja lukuisten teknisten suunnitteluapuvälineiden seurauksena vuorovaikutuskyvykkyys on noussut entistä suurempaan rooliin suunnittelutyössä. Asiantuntijayrityksen perusydin eli asiantuntemus korostuu entisestään ja sitä pitää vaalia aiempaa enemmän.

”Tärkeintä on tietenkin, että pystymme tuottamaan asiakkaillemme laadukkaita, toimivia ja energiatehokkaita suunnitelmia rakennuksiin”, suuntaa Lamminen, joka vapaa-ajallaan on toiminut joukkuelajien valmennuksessa jo pari vuosikymmentä.

Lupaus uudelle pelaajalle

Uusille työntekijöille annetaan monisuuntaista tukea, on kyseessä sitten vastavalmistunut tai kokeneempi tulokas. Selkeän yksinkertaisen toimintatapaprosessin avulla pääsee perehtymään talon tavoille. On äärimäisen tärkeää, että kokeneet seniorit auttavat kokemattomampia sovelletun oppipoika-mestari-mallin kautta.

”Kaikkein tärkein keino on se, että yrityksessämme on auttamisen kulttuuri, joka lähtee jo arvoistamme. Koskaan ei tarvitse yrittää yksin, kollegaa tuetaan ja auttamiselle on aikaa. Toisaalta uusien täytyy myös rohkeasti näyttää muille omat tekemisensä ja ideansa, jotta projektien laatutaso varmistetaan.”

Pallon, kiekon ja kapulan vaihto

Matalassa organisaatiossa asiantuntijatyö on hyvin itsenäistä, vaativaa ja luovaa työtä. Luovuus kärsisi liialla ohjauksella esimiehen puolelta. Rejlersillä ei ole ylhäältä annetuilla mandaateilla luotua esimiesrakennetta.

”Jokainen hakee oman paikkansa, tienaa omat kannuksensa ja saa sitä kautta itselleen sopivia tehtäviä ja vastuita.”

Tehtävät ovat usein vaativia, aikataulut tiukkoja ja projektit haastavia. Näissä tilanteissa projektipäällikkö ottaa johtajan roolin ja vie asioita eteenpäin. Koko projektihenkilöstön pitää luonnollisesti tukea hankkeen projektipäällikköä.

Minkälaisia kehittymismahdollisuuksia Rejlersissä on?

Työtehtävä ei ole välttämättä loppuun asti määritelty työsuhteen alkaessa, eiväthän aloittavat asiantuntijat tiedä, mitä kaikkea on tarjolla. Toimenkuva kehittyy yleensä työtä tehdessä ja kokemuksen karttuessa. Rejlersillä on valtavasti eri tehtäviä, mitään ylärajaa ei ole – haasteita löytyy varmuudella jokaiselle asiantuntijalle, joka haluaa kehittää ja kehittyä.

”Luomme jatkuvasti myös uutta, jopa täysin uuden palvelualan. Tärkeintä on löytää yhteinen tavoite asiantuntijan ja yrityksen välillä.”

Matalassa organisaatiossa tehtävien vaihto on sujuvaa ja vaihto voi tapahtua ilman erityisjärjestelyjä toisin kuin byrokraattisessa organisaatiossa, tehtävien vaihto onnistuu hetkessä, sananmukaisesti.

Ilo tuottaa ideoita ja oivalluksia pandemian jälkeenkin

Koko maailma tarvitsee pandemian jäljiltä luovuutta, innovatiivisuutta, uusia ideoita, rohkeutta ja uusiutumiskykyä. Ihmisiä, yrityksiä tai yhteiskuntaa ei kuitenkaan voi pakottaa mihinkään yllämainituista. Uusia ideoita, avartavia oivalluksia ja uusiutumista ei synny ohjeilla ja määräyksillä. Uudet ideat ja kokeilut syntyvät ilon, keskinäisen kannustamisen ja tuen sekä jaettujen onnistumisen keskelle.

”Kehittämisen myötä avautuu ennalta arvaamattomia mahdollisuuksia nykyisille ja uusille asiantuntijoille.”

Hae työpaikkaa