Kysyimme verkkosivuillamme, minkälaisia työelämään liittyviä tavoitteita suomalaisilla on vuodelle 2017. Saimme kyselyymme huikeat 1650 vastausta, ja tältä nämä tavoitteet näyttävät.

Kyselyyn vastanneista noin viidennes aikoo tänä vuonna vaihtaa työpaikkaa samalla alalla. Ripeän kierron myötä avautuu mahdollisuuksia ja uusia työtehtäviä työtä hakeville. Jotakuinkin yhtä moni aikoo vaihtaa kokonaan alaa tai ammattia. Tämä lienee seurausta työelämän ja työtehtävien jatkuvasta muutoksesta, jossa työtehtäviä kuolee ja uusia syntyy. Toisaalta joillakin aloilla osaajien ylitarjonta pakottaa hakeutumaan uusille urille.

Kolmanneksi eniten (17,8 %) aiottiin panostaa paremman tasapainon löytymiseen työn ja vapaa-ajan välillä. Jo jonkin aikaa otsikoissa pysytelleet teemat esimerkiksi kiireestä, unesta, jaksamisesta ja perheen ja työn yhteensovittamisesta tukevat havaintoa siitä, että yhä useampi haluaa jakaa jaksamistaan tasaisemmin elämän eri osa-alueiden välillä.

Palkankorotusta tai ylennystä havittelee 14 % vastanneista, kun taas 13 % aikoo kehittää osaamistaan osallistumalle kursseille tai koulutuksiin. Ottaen huomioon ylläkin mainitun työelämän muutoksen ja sen vauhdin, tämän luvun olisi voinut ajatella olevan suurempikin.

Lähes 7 % aikoo perustaa oman yrityksen. Erilaiset freelance-sopimukset, projektityö ja muut epätyypilliset työsuhteet ovat olleet jo pitkään keskusteluissa, ja tämäntyyppisten töiden ja toimeksiantojen on tulevina vuosina ennustettu entisestään yleistyvän. Oman itsensä työllistäminen yrityksen kautta onkin tulevaisuudessa varsin varteen otettava vaihtoehto.

Monsterin sivustoilla toteutettava kysely ei ole luonteeltaan tieteellinen ja se edustaa ainoastaan kyselyyn vastanneiden näkemyksiä.

Kokonaisuudessaan kyselyn vastaukset jakautuivat seuraavasti:

Minkälaisia tavoitteita sinulla on vuodeksi 2017? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Vaihtaa työpaikkaa samalla alalla 20 %
Saada ylennys tai palkankorotus 14 %
Perustaa oma yritys 6,9 %
Osallistua kursseille ja/tai koulutuksiin 13 %
Pitää kaikki vuosilomat 6 %
Vaihtaa kokonaan alaa/ammattia 22,2 %
Saavuttaa parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä 17,8 %

*Vastauksia oli kaiken kaikkiaan 1650 kappaletta. Vastatessa sai valita useita vaihtoehtoja. Kysely toteutettiin Monsterin sivulla tammikuussa 2017.

Mirva Puranen
Monster.fi