Keskiviikkona Almatalolle Työnhakuveturin järjestämään rekrypaneeliin kokoontuneet rekrytointialan ammattilaiset olivat yhtä mieltä siitä, että työnhakijan tärkeimmät ominaisuudet ovat motivaatio ja innostus.

– Yritykset etsivät ihmistä, kenellä on paloa ja sitoutumista tekemäänsä työhön, painotti Vesa Sahlman Mercuri Urvalilta.

Opteamin Mikko Puontin kaava onnistuneeseen työnhakuun käy puolestaan kolmen T:n kautta: Taito, Tahto, Tilaisuus. Tarvitaan siis osaamista, motivaatiota, sekä sopiva tilaisuus esitellä näitä työnantajalle. Hän korosti, että tänä päivänä haetaan ensisijaisesti sellaista ihmistä, joka sopii yrityksen kulttuuriin, viitaten Skyhoodin tekemään rekrytointitutkimukseen, jossa jopa neljä viidestä työnantajan odotuksesta työnhakijaa kohtaan liittyy persoonaan, ja vain yksi osaamiseen.

Verkostoituminen ja osaamisen kehittäminen kannattaa

Pelialan konsulttina työskentelevä Arja Martikainen Baronalta kehottaa hyödyntämään myös verkostoitumisen voiman.

– Tämä korostuu erityisesti tekniikan alalla. Jos et ole Linkedinissä, et ole olemassa, hän kertoo.

Muut nyökyttelevät, ja kehottavat työnhakijoita olemaan aktiivisia myös muualla, kuten oman alansa tapahtumissa ja messuilla, rekrytointitapahtumissa, erilaisissa CV-pankeissa, kirjoittamalla vaikkapa blogia ja tuomalla omaa asiantuntijuuttaan monipuolisesti esille eri kanavissa.

– Myös se mitä on tehnyt vapaa-ajalla, antaa arvoa työnhaussa. Uusimpia osaamisia ei voi opiskella missään, ja koulut eivät pysy perässä siinä osaamisessa mitä tänä päivänä tarvitaan. Netti on täynnä itseopiskelumahdollisuuksia, ja työllistymiseen tähtääviä lyhyempiä täsmäkoulutuksia järjestetään yhä enemmän, jatkaa Martikainen.

Osaaminen kiven alla tiettyihin rooleihin

Uutta suuntaa pohtivalle työnhakijalle tilaisuudessa esiteltiin sellaisia tehtäviä ja osaamisia, joihin ammattitaitoisia tekijöitä on vaikea löytää.

Opteamin Puonti kertoo vaikeimpia täytettäviä olen IT-roolit sekä myynnin tehtävät. Martikainen Baronalta tarkentaa vielä IT-alalla olevan pulaa erityisesti front end-, serveri-, pilvipalvelu-, käyttöliittymäsuunnittelu- ja analyytikko-osaamisesta.

Psyconin seniorikonsultti Anu Säilä-Kiukas puolestaan kertoo olevan vaikea löytää sekä substanssiosaamista, että esimieskokemusta samassa paketissa.  Samoilla linjoilla on myös Vesa Sahlman.

– Lisäksi tietyt tekniset niche-roolit ovat haastavia, samoin kyberturvallisuuteen liittyvät työt. Kirjanpitäjiä, kirjanpitopäälliköitä sekä palkanlaskijoita on aivan liian vähän, ja rakentamisen suunnitteluun on myös vaikea löytää tekijöitä. Ruotsinkieli on myös kysytty taito tällä hetkellä, listaa Sahlman.

Rekrytoijien vinkkejä työnhakuun

Tilaisuudessa kuultiin useita vinkkejä työnhaun eri vaiheisiin.

CV:n ja hakemuksen rakenteesta oltiin yksimielisiä. Hakemuksessa tulee tuoda esille motivaatio ja osaaminen vastaamalla työpaikkailmoituksen kriteereihin, eli hakemus ei ole CV:n toisinto. Konsultit toivoivat myös panostamista CV:n ulkoasuun erityisesti silloin, kun se sopii haettavaan työtehtävään.

– Esimerkiksi markkinoinnin ammattilaisen CV:n tulee olla myös visuaalisesti myyvä, Vesa Sahlman muistuttaa.

Työnhakijoita kannustetaan aina soittamaan lisätietoja avoimesta työpaikasta. Tätä pidettiin lähtökohtaisesti hyvänä asiana, mutta vain silloin, jos on miettinyt kunnolla mitä aikoo kysyä. Vain soittamisen vuoksi ei kannata puhelimeen tarttua, sillä epäonnistunut puhelu kääntyy mitä todennäköisimmin hakijaa vastaan.

Myös harrastukset ja luottamustoimet puhuttivat. Niiden osalta toivottiin harkintaa relevanssin mukaan. Ne, a large variety of casino online on svenskkasinon.se mitkä ovat tärkeitä ja merkityksellisiä haettavan tehtävän kannalta, voi hyvin tuoda esille CV:ssä. Esimerkkeinä annettiin kirjanpitäjä, jolla on tarkkuutta vaativia harrastuksia, tai pelialan osaaja, jolla tulee olla vastaavaa harrastuneisuutta myös vapaa-ajalla ollakseen kiinnostava ehdokas.

Myös CV:n aukot tulee pystyä selittämään jotenkin, oli se sitten omaehtoista opiskelua, omaishoitoa, maailmanympärimatkaa tai luottamustehtävien hoitamista. Arja Martikainen kuitenkin varoittaa niin sanotuista sapattivuosista:

– Olen törmännyt useisiin tilanteisiin, jossa henkilö on saanut vaikkapa vuoden irtisanomispaketin ja jäänyt kotiin. Pitkä kotonaolo saattaa herättää kysymyksiä ja ennakkoluuloja ja kääntyä sinua vastaan, etenkin nykyisessä työmarkkinatilanteessa. Itse kannustan tarttumaan työtarjoukseen heti kun sellaisen saa.

Anu Säilä-Kiukas peräänkuuluttaa aitoutta.

– Ole rekrytoinnissa mukana omana itsenäsi. Älä mieti liikaa mitä sinun mahdollisesti halutaan olevan, vaan ole aidosti sinä. Silloin ei niin helposti synny tilannetta, jossa huomaakin olevansa väärässä paikassa.

Tärkeä viesti ihan jokaiselle kuultiin Arja Martikaiselta tilaisuuden päätteeksi:

– Kannattaa katsoa sen oman entisen uran ohi ja sivuun, ja katsoa myös uusia mahdollisuuksia, aktiivisesti miettien omia kiinnostuksen kohteita sen sijaan, että yrittää pysytellä samalla urapolulla eläkeikään asti.

Mirva Puranen
Specialist, Job Seeker Services
Monster.fi