Torstaina 17.9. saapui Alma-talolle joukko tulevaisuuden työelämästä kiinnostuneita työnhakijoita kuuntelemaan Tekniikan Akateemisten uravalmentajaa Heini Hult-Miekkavaaraa. Hän on pitkään seurannut ja ollut kiinnostunut työelämän muutoksista ja siitä, miltä työelämämme tulevaisuudessa näyttää. Kokosimme alle parhaat palat Heinin esityksestä.

Vanhat ehdot eivät enää kelpaa

Työ, työn tekemisen ehdot ja organisaatiot muuttuvat, osin vapaaehtoisesti virran mukana, osin pakotetusti olosuhteiden ajaessa muuttamaan toimintatapoja. Uudet osaajat eivät enää suostu tekemään töitä vanhoilla ehdoilla, jolloin johtamisen ja työn organisoinnin tulee muuttua.

Työtä ei tehdä enää perinteisissä vakituisissa tai määräaikaisissa työsuhteissa. Verkostoidumme yhä laajemmin ja verkostomme kattavat koko maailman. Tämä mahdollistaa töiden tekemisen useammalle eri työnantajalle yrittäjänä tai freelancerina. Myös se missä ja milloin teemme työmme, on yhä useammin omissa käsissämme – tai ainakin toivoisimme sen olevan.

Osaamistarpeet ja urat muuttuvat

Työelämä ja vapaa-aika nivoutuvat yhä enemmän yhteen. Työn ja vapaa-ajan rajat eivät ole enää niin selkeitä, ja vapaa-ajallakin tehdään jo nyt sellaisia asioita, jotka tukevat myös työuraa. Heini käytti urien muutoksesta termejä tilkkutäkkiura sekä portfolioura. Ensimmäisessä ura koostuu pienistä palasista projekteja, pätkätöitä, verkostoja, ja päällekkäisiä keikkoja. Portfoliouraa puolestaan rakentavat esimerkiksi erilaiset freelancerit, joilla voi olla useita positioita ja rooleja samanaikaisesti.

Heini kehotti jokaista pitämään urapolullaan mukana punaisen langan, joka määrittelee mikä on meidän tarinamme. Että jokaisella uravalinnalla olisi aina edes pieni liitoskohta kokonaiskuvaan. Hän kannusti myös miettimään omia vapaa-ajan aktiviteettejaan, ja niiden merkitystä ammatillisen kompetenssin kasvattamisessa. Myös ne rakentavat urapolkua, vaikkei työ olekaan tehty virallisen tittelin ja työsuhteen alla.

Näitä osaamisia tulevaisuudessa tarvitaan

Ensimmäiseksi Heini nosti esille koodauksen. Tänä päivänä koodausta opetetaan jo alaluokilta asti. Koodaaminenkin on kieli, ja Heinin mukaan riittää, että edes jollain tasolla ymmärtää mitä koodaaminen on. Sen sijaan, että opettelisi koodaamaan monimutkaisia algoritmejä, tulisi pikemminkin ymmärtää erilaisia systeemeitä ja kokonaisuuksia, ja hahmottaa asioiden välisiä yhteyksiä ja vaikutuksia toisiinsa.

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan myös pehmeitä taitoja. Kulttuurien tuntemus, ympäröivän maailman ymmärtäminen ja käyttäytymistieteet ovat taitoja, joita jokaisen tulisi jollain tasolla hallita ja omaksua.

Käsitteenä ammatti on hiljalleen hälvenemässä ihmisten tehdessä töitä yhä laajemmalla skaalalla erilaisissa tehtävissä, uran polveillessa mutkikkaitakin reittejä. Yleisöstä eräs työnhakija kertoi hänellä olleen valmistumisesta saakka vaikeuksia määritellä itselleen ammatti jos sellaista kysytään esimerkiksi joissain lomakkeissa. Voimme myös itse määritellä, minkälaisena osaamisemme näyttäytyy esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa, kun tittelit eivät enää määrittele meitä samalla tavalla kuin ennen.

Generalisti on uusi spesialisti

Erikoistumalla vain yhteen tiettyyn asiaan aiheuttaa itselleen ja uralleen vain hallaa. Voimme toki edelleen olla tietyn alan spesialisteja ja huippuosaajia, mutta maailma on menossa siihen, että näitä huippuosaamisia tulisi olla vähintään kolme. Meidän tulisi osata yhä laajemmin erilaisia asioita ja kokonaisuuksia.

IT-ala toimii tälle trendille hyvänä suunnannäyttäjänä. Siellä rakennetaan yhä enemmän tiimejä, joissa jokainen osaa vähän kaikkea, ja tiimin toiminta ei lamaannu, vaikka yksi lähtisi pois. Yleisöstä saatiin tähän väliin hyvä huomio pk-yrityksistä, joissa jo tällä hetkellä jokaisen työnkuvaan kuuluu hyvin sekalainenkin joukko erilaisia työtehtäviä.

Työnhakutaidot ajan tasalle

Heini nosti esille muutamia huomionarvoisia seikkoja työnhausta ja urasuunnittelusta muuttuvassa työelämässä. Aiemmin on puhuttu paljon aktiivisista ja passiivisista työnhakijoista: joko olet työnhaussa tai et ole. Nykyään nämä termit alkavat jäädä jo historiaan, ja ajatellaan, että kuka tahansa on valmis uusiin haasteisiin jos sopiva osuu kohdalle. Melkeinpä keneen tahansa voi ottaa helposti yhteyttä nyt kun verkostoidumme yhä enemmän. Tässä listattuna muutamia Heinin konkreettisia vinkkejä työnhakuun.

Keskeisenä viestinä tästä kaikesta kiteytyi avoin, ennakkoluuloton suhtautuminen tulevaisuuteen. Muutokset eivät ole uhka, vaan ne tuovat uusia mahdollisuuksia ja uudenlaisia työpaikkoja: jonkunhan ne robotit on rakennettava ja koodattava.

Your dream job does not exist. You must create it.

Heini Hult-Miekkavaaran luennon pohjalta kokosi

Mirva Puranen
Specialist, Job Seeker Services
Monster.fi