Nykyajan tyypillinen työura ei kulje suoraan koulun penkiltä kokopäivätöihin samaan yritykseen, jossa ollaankin sitten eläkepäiviin saakka. Yhä useammin työura nykyään koostuu monista erilaisista ja eripituisista työsuhteista. Monella voi samanaikaisesti olla useakin työnantaja. Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden rinnalle on syntynyt uudenlaisia muotoja tehdä työtä. Etenkin vasta työelämää aloittelevalle nuorelle erilaiset työmuodot voivat olla aluksi epäselviä. Jos termit eivät ole vielä hallussa, listasimme alle muutaman yleisen työsuhteen muodon.

Perinteisen palkkatyön eri muodot

Perinteisessä palkkatyössä työntekijä solmii työsopimuksen suoraan työnantajayrityksen kanssa. Palkkatyössä noudatetaan alakohtaisia työehtosopimuksia. Työtä voidaan tehdä kokopäiväisenä (yleensä kuukausipalkalla) tai osa-aikaisena (usein tuntipalkalla).

Määräaikaisena työskentely tarkoittaa sitä, että työsuhteen päättyminen on etukäteen päätetty, esimerkiksi työntekijää tarvitaan tiettyyn projektityöhön tai äitiysloman sijaiseksi. Myös kesä- ja muut sesonkityöt ovat luonteeltaan määräaikaisia.

Työsuhteen kesto ja työaika tulisi käydä ilmi jo työpaikkailmoituksessa.

Vuokratyö on kasvava palkkatyön muoto

Vuokratyö on palkkatyön yksi muoto, joka on viime aikoina yleistynyt. Vuokratyö eroaa perinteisestä palkkatyöstä sillä, että työntekijän työnantaja on henkilöstöpalveluyritys (eli vuokratyöfirma). Työntekijän varsinainen työpaikka on henkilöstöpalveluyrityksen asiakasyritys, jossa häntä tulisi kohdella samanarvoisesti kuin yritykseen suoraan palkattuja työntekijöitä. Voimassaolevia työehtosopimuksia noudatetaan myös vuokratyöntekijöiden kohdalla. Henkilöstöpalveluyritys vastaa kuitenkin työntekijän työsuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi palkanmaksusta.

Vuokratyöntekijä voi työllistyä asiakasyritykseen kokopäiväisesti, olemalla kuitenkin henkilöstöpalveluyrityksen palkkalistoilla. Tällaista menettelyä kutsutaan suorasijoitukseksi. Suorasijoitettu työntekijä saa työvuorot yleensä suoraan asiakasyritykseltä ja ne ovat yhtä sitovia kuin yrityksen muidenkin työntekijöiden. Useat yritykset ulkoistavat rekrytoinnin vuokratyöfirmoille esimerkiksi kausityöntekijöiden kohdalla. Joissain tapauksissa suorasijoitettu vuokratyöntekijä palkataan kokonaan yritykseen määräaikaisen vuokratyöjakson jälkeen.

Vuokratyötä voi tehdä myös keikkaluontoisesti, jolloin työntekijä käy tekemässä vuoroja tyypillisesti eri yrityksissä tarpeen mukaan (esimerkiksi kiireapuna tai sairastapauksissa). Tämä tapa sopii hyvin esimerkiksi opiskelijoille, sillä työntekijällä on yleensä mahdollisuus valita ottaako tarjotun työvuoron vastaan vai ei. Kuitenkin kun työvuoro on hyväksytty, sopimus on sitova. Keikkatyö on myös hyvä tapa nähdä monenlaisia yrityskulttuureja ja tutustua erilaisiin toimialoihin.

Toiminimellä työskentelevä on yrittäjä

Joillain aloilla työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti toiminimillä. Esimerkiksi kampaamoissa työskentelevät henkilöt ovat usein toiminimiyrittäjiä. Toiminimellä työskentelyä saatetaan suosia myös projektiluontoisissa töissä. Toiminimillä työskentelevät eivät varsinaisesti saa palkkaa keneltäkään, vaan laskuttavat asiakkaitaan omasta työstään.

”Toiminimi”, viralliselta nimeltään yksityinen elinkeinonharjoittaja, on yrittäjyyden yksi muoto. Kuten muitakin yrittäjiä, myös toiminimiyrittäjiä koskee kirjanpitovelvollisuus. Toisin kuin palkkatyössä, jossa verot ja muut maksut menevät suoraan palkasta, on toiminimiyrittäjän itse huolehdittava tarvittavista maksuista. Jos et ole aivan varma siitä, pystytkö hoitamaan kirjanpitosi itse, kannattaa kääntyä osaavan kirjanpitäjän puoleen.

Kevytyrittäjyys on hyvä tapa kokeilla yrittäjyyttä

Kevytyrittäjyys on suhteellisen uusi työmuoto, joka sopii hyvin freelancereille. Kevytyrittäjä ei ole varsinainen yrittäjä, sillä hänellä ei ole omaa yritystä (toiminimeä), vaan hän laskuttaa asiakkaitaan laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu huolehtii veroista ja muusta byrokratiasta. Kuten toiminimiyrittäjänkin, myös kevytyrittäjän on muistettava lisätä asiakkaalta laskutettavaan summaan verot ja muut maksut. Moni laskutuspalvelu tarjoaakin avuksi laskureita, joilla voi laskea sopivan hinnan, jotta tekijälle jää käteen rahaa pakollisten maksujen jälkeen.

Moni päivätyön ohella satunnaisia tilaustöitä (esim. kuvituksia, kolumneja yms.) tekevä kokee laskutuspalvelun käytön vaivattomammaksi kuin toiminimen pitämisen. Kevytyrittäjyys on hyvä tapa kokeilla, onko yrittäjyys itselle sopiva työmuoto.