Tutkimusyritys Universumin toteuttaman vuosittaisen korkeakouluopiskelijoiden työnantajakuvatutkimuksen tulokset on taas julkaistu. Valtakunnalliseen kyselytutkimukseen vastasi yli 10 000 eri alojen opiskelijaa.

Tutkimustulosten perusteella opiskelijoita kiinnostaa edelleen eniten työllistyä kotimaisiin pörssiyrityksiin. Aiempinakin vuosina listojen kärkisijoja hallinneet Finnair ja KONE pysyvät edelleen ykkösinä. Ulkomaalaisista yrityksistä Google säilytti kärkipaikkansa IT-alan opiskelijoiden ihanteellisimpana työnantajana.

Työn merkityksellisyys tärkeää

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että opiskelijoiden yksi tärkeimmistä toiveista tulevalle uralle on se, että saa tehdä itselleen merkityksellistä työtä. Yhtenä tärkeänä tekijänä pidettiin myös monipuolisia työtehtäviä, joissa on mahdollista kehittää omaa osaamistaan.

Näiden lisäksi vastauksissa korostui myös työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä hyvä työilmapiiri. Kuitenkin ns. pehmeämpien arvojen lisäksi opiskelijat arvostavat kilpailukykyistä palkkaa ja etenemismahdollisuuksia työelämässä.

“Toive monipuolisista työtehtävistä kytkeytyy laajemmin työelämänmuutokseen, oman ammattitaidon kehittämisen tarpeeseen sekä yrittäjäminuuden nousuun. Tässä työnantajat voivat pysähtyä miettimään, miten yrityksen visio sekä missio näyttäytyvät työntekijöille. Innostava visio lisää työntekijöiden kokemaa merkityksellisyyttä. Opiskelijat saadaan kiinnostumaan työnantajasta, jos nykyisten työntekijöiden työssään kokema merkitys pystytään konkretisoimaan ja viestimään mielenkiintoisella tavalla.” vinkkaa Universumin maajohtaja Mika Sallinen yrityksille.

Suomalaisten opiskelijoiden ihannetyönantajat top 5 aloittain:

Kaupallinen ala

 1. Finnair
 2. Google
 3. OP Ryhmä
 4. Lumene
 5. Fazer

IT-ala

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Supercell
 4. F-Secure
 5. Reaktor

Tekniikan ala

 1. KONE
 2. ABB
 3. Wärtsilä
 4. Valmet
 5. Skanska

Terveysala

 1. Terveystalo
 2. Mehiläinen
 3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 4. Helsingin kaupunki
 5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Humanistinen, kulttuuri- ja kasvatusala

 1. YLE
 2. Helsingin kaupunki
 3. Europan unioni (EU)
 4. Yhdistyneet kansakunnat (YK)
 5. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luonnontieteet

 1. Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 2. Luonnonvarakeskus (LUKE)
 3. Orion
 4. Google
 5. Helsingin kaupunki

Juridiikan ala

 1. Tuomioistuimet
 2. Oikeusministeriö
 3. European Union (EU)
 4. Asianajotoimisto Castrén & Snellman
 5. Syyttäjälaitos

Tutkimus toteutettiin vuoden 2017 marraskuun ja huhtikuun 2018 välisenä aikana ja siihen osallistui 10602 suomalaista opiskelijaa eri aloilta.

Lue tutkimuksen yhteenveto Universumin sivuilta.