Otto Vähä-Herttua etsi  Talotekniikan insinööriopintojansa vastaavaa työharjoittelupaikkaa kesäksi 2013, ja löysi koulunsa ilmoitustaululta tiedon avoimesta työharjoittelupaikasta Caverionilla, silloisella YIT Kiinteistötekniikalla. Ilmoituksessa lupailtiin myös jatkomahdollisuuksia hyvin menneen harjoittelun jälkeen. Sillä tiellä Otto on edelleen.

– Aloitin projektinhoitajaharjoittelijana kesätöissä 2013. Harjoittelun jälkeen sain jatkaa töitä koulun ohella aina seuraavan kevään valmistumiseen saakka, ja viime keväänä tein myös insinöörityöni Caverionille, kertoo Otto polustaan.

Vaikka Caverion on uusi yhtiö, on heillä jo pitkä historia ja vankka kokemus alaltaan niin Suomessa kuin Euroopassa. Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää turvallisia, energiatehokkaita ja käyttäjäystävällisiä teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Caverionilla työskentelee noin 17 000 alan ammattilaista, 12 eri maassa.

Caverionilla halutaan panostaa erityisesti nuorten opiskelijoiden ja valmistumassa olevien rekrytointiin tarjoamalla monipuolisia harjoittelu- ja työpaikkoja. Caverion toimii tiiviissä yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa, ja on mukana Vastuullinen kesäduuni-kampanjassa.

– Caverion tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja haluamme tarjota opiskelijoille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä oman alan työtehtävissä harjoittelun kautta.  Panostamalla nuoriin varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa. Lisäksi nuoret tuovat tuoreita näkökulmia ja ideoita työyhteisöömme, toteaa Caverion Suomi Oy:n Henkilöstöjohtaja Aimo Virtanen.

Sopivasti haastetta ja hyvä yhteishenki

 

Otto työskentelee pääsääntöisesti liike- ja toimitilaratkaisujen parissa. Hän on päässyt mukaan moniin mielenkiintoisiin projekteihin, yhtenä esimerkkinä työmaa, jossa  entisen Museoviraston rakennuksen tilat peruskorjattiin Sibelius-Akatemian käyttöön. Rakennuksen talotekniikassa piti ottaa erityisesti huomioon akustiset vaatimukset.

Caverionilla työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia, ja uusien ihmisten perehdytys on osa työturvallisuuteen panostamista. Otto kiitteleekin työnantajaansa hyvästä perehdytyksestä ja myös saamastaan lisävastuusta projektien parissa.

– Alkuperehdytyksen jälkeen olen aina saanut apua jos sille on ollut tarvetta. Työskentelen projektipäällikön apuna projektinhoitajana ja olen saanut koko ajan enemmän vastuuta kokemuksen karttuessa. Työni on aina ollut mielestäni sopivasti haastavaa.

Caverionilla halutaan pitää kiinni hyvistä työntekijöistä ja tarjota heille mahdollisuuksia edetä uralla ja kehittää omaa osaamistaan niin työssä kuin koulutuksinkin. Otto valmistui keväällä 2014, ja suorittaa jo nyt lisäopintoja työnantajansa tukemana.

– Käyn parhaillaan projektipäällikkökoulutusta työn ohella. Meillä on mielestäni hyvät mahdollisuudet kouluttautua, Otto kertoo.

Caverionin teettämän henkilöstötutkimuksen mukaan caverionilaiset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä työhönsä ja työtiimiinsä. Jopa yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, että työpaikalla tehdään hyvää yhteistyötä. Myös Otto on tästä samaa mieltä.

– Parin vuoden kokemuksella voin sanoa, että Caverionilla on hyvä porukka ja yhteishenki, ja tällä työpaikalla todella viihtyy. On mukavaa, kun työnantaja järjestää myös vapaa-ajalla erilaisia yhteisiä tapahtumia. Niissä tutustuu parhaiten uusiin ihmisiin ja kollegoihin.

Hyvä työllisyystilanne houkutteli talotekniikan pariin

 

Otto on kulkenut talotekniikan pariin isänsä jalanjäljissä. Alalle houkutteli myös hyvä työllisyystilanne.

– Tieto siitä, että töitä tulee olemaan myös tulevaisuudessa, painoi vaakakupissa alavalintaa tehdessäni. Isäni on LVI-asentaja, ja tällä alalla tuntuu olevan yleistä, että ammatinvalinta kulkee suvussa, Otto nauraa.

Caverionin tavoitteena on olla alansa halutuin työnantaja. Kaiken toiminnan lähtökohta on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, jossa vahva tekninen osaaminen kohtaa rautaisen asiakaspalveluasenteen.

– Tämä ala on nykyään myös paljon muuta kuin syvää teknistä ymmärrystä. Alalle aikovalla tulee olla myös hyvät sosiaaliset taidot, sillä tämä on myös hyvin vahvasti palveluammatti. Usein haetaankin parhaan teknisen tiedon omaavan henkilön lisäksi sitä ns. hyvää tyyppiä, joka pärjää ihmisten kanssa, Otto miettii.

Caverionista Otto löytää useita hyviä puolia.

– Caverion on iso yritys, jossa pääsee tekemään haastavia ja monipuolisia työtehtäviä. Kahta samanlaista päivää ei ole. Kansainvälisenä yrityksenä meillä on myös mahdollisuus päästä työskentelemään ulkomaille. Arvostan myös koulutus- ja urakehitysmahdollisuuksia, Otto summaa.

Caverionin avoimet työpaikat

Töihin Caverionille

 

Mirva Puranen