Tulevaisuusorganisaatio Sitran vanhempi neuvonantaja Mikko Kesä työelämän taitekohtia tutkivasta yksiköstä vieraili lokakuussa Monster Klubilla puhumassa keväällä otsikoissa olleen tutkimuksen (Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään) löydöksistä. Tutkimuksen kohutuimpia asioita oli, että vain harva on päätynyt viimeisimpään työhönsä avoimeksi ilmoitetun työpaikan kautta. Tutkimusta varten haastateltiin 5000 henkilöä.

Mikko jakoi tutkimuksen kautta syntyneitä oivalluksia ja huomioita piilotyöpaikkaan päätymisestä. Hän haastoi perinteistä ajattelua siitä, löytääkö yritys todella sen parhaan mahdollisen osaajan, ja osaaja sen parhaimman mahdollisen työpaikan tilanteessa, jossa vain yksi tai korkeintaan muutama henkilö on ehdolla työtehtävään.

– Verkostojen kautta saattaa löytyä pari-kolme sopivaa ehdokasta, mutta onko se paras mahdollinen kohtaanto? Ovatko kaikki silloin heitä kiinnostavissa ja heille sopivissa työpaikoissa?, haastoi Mikko miettimään.

Piilotyöpaikkoja on kymmeniä tuhansia

Arviot piilotyöpaikkojen määrästä vaihtelevat, mutta Mikon mukaan laskennallisesti piilotyöpaikkoja on 286 000 kpl. Mikko uskoo piilotyöpaikan löytymisessä sattuman ja onnen suotuisaan kombinaatioon.

– Jos paikkaa ei laiteta auki, on sattumaa löytyykö tehtävään sopivaa osaajaa. Mitään yhtä oikeaa tapaa löytää piilotyöpaikka ei ole, mutta on todennäköistä, että piilotyö löytää teidät ennen kuin te sen, Mikko pohtii.

Mikon mukaan piilotyönhaussa on oleellista ymmärtää työnantajan bisnestä ja työn ostamisen logiikkaa, jolloin ollaan jo lähempänä piilotyöpaikan löytämistä. Oikeaan aikaan tehty yhteydenotto saattaa tarjota toivotun työmahdollisuuden.

– Työtä saadaan tänä päivänä työnhaun osaamisella. Substanssi on siellä taustalla toki, mutta on tärkeää osata tarjota työnantajalle eri vaihtoehtoja osaamisestaan tilanteesta riippuen, Mikko muistuttaa.

Viime vuosina yleistynyt kevytyrittäjyys on Mikon mukaan myös varsin potentiaalinen keino työllistyä.

– Niin kevytyrittäjyys kuin esimerkiksi vuokratyöntekijänä olo voivat olla mahdollisuuksia päästä eteenpäin jatkuvampaan työsuhteeseen, hän kannustaa.

Työmarkkinoilla tarvitaan liikettä

Mikon näkemyksen mukaan työvoima pitäisi saada paremmin liikkeelle, jotta uusia työtilaisuuksia syntyisi myös töiden välissä oleville.

– Kaikkien kannattaisi koko ajan hakea töitä, vaikka olisikin jo työssä. Näin työmarkkinoille tulee liikettä ja mahdollisuuksia avautuu enemmän.

Paikoilleen ei kannata jäädä, vaikka nykyinen työ tuntuisikin riittävän hyvältä.

– Eteen saattavat tulla esimerkiksi yt-neuvottelut. Tieto tästä ei tunnu lainkaan niin dramaattiselta, jos on jo ennakoinut omaa seuraavaa steppiään ja hakenut töitä, muistuttaa Mikko.

Suomalaisten vahvuuksia luotettavuus ja ahkeruus

Sitran tutkimuksesta kävi ilmi, että ihmisten työelämäreitit ovat nykyään todella yksilöllisiä. Toivottuja johtopäätöksiä ja ohjenuoria parhaista tavoista työllistyä ei tämän tiimoilta siis päästy tekemään. Mikko toivookin, että tarjolla olisi enemmän vaihtoehtoja joilla tukea tätä yksilöllisyyttä.

– Olemme Sitrassa ehdottaneet rekrytointikokeilun käyttöönottoa. Kokeilu toimisi maksimissaan kuukauden mittaisena työnäytteenä, jonka aikana työnhakija voisi käydä näyttämässä osaamisensa yritykselle niin halutessaan, Mikko kertoo.

Koeaika ei Mikon mukaan toimi vastaavalla tavalla, sillä sitä ei niin vahvasti nähdä testinä henkilön osaamisesta, vaan ainoastaan äärimmäisenä keinona jos jotain tuleekin esiin. Tällainen toimintamalli myös madaltaisi rekrytointikynnystä tilanteissa, joissa selkeää tarvetta uudelle työntekijälle ei vielä ole, mutta asia on harkinnassa.

Sitran tutkimuksessa ihmiset nimesivät tärkeimmiksi vahvuuksikseen nämä kolme asiaa: luotettavuus, hyvä asenne ja ahkeruus. Kaikki kolme ovat tärkeitä asioita niin työnhaussa kuin työpaikoillakin.

– Piilotyönhaussa korostuu erityisesti luotettavuus. Suosituksen saatuaan työnantaja luottaa suosituksen antajaan siinä määrin, että palkkaa henkilön ilman hakuprosessia, Mikko summaa.

Lokakuun Monster Klubilla kuultiin puheenvuoro myös Saranen Consultingin konsultilta Matti Kataralta. Hän kävi läpi erilaisia keinoja piilotyöpaikan löytämiseksi.

Mirva Puranen
Monster