Vuoden vaihteen molemmin puolin näkee runsaasti artikkeleita, blogeja, webinaareja, keskusteluja ja pohdintoja seuraavan vuoden trendeistä rekrytoinnin ja toisaalta myös työnhaun näkökulmasta. Lisäksi erilaiset konsulttitoimistot julkaisevat ennustuksia sosiaalisen median kehittymisestä seuraavan vuoden aikana. Edellä mainittujen pohjalta tehdyistä havainnoista syntyi tämä viiden kohdan lista trendeistä, jotka työnhakijan on hyvä huomioida vuonna 2017.

1. Videot jatkavat yleistymistään

Videoiden yleistyminen jatkuu edelleen tänä vuonna. Sosiaalisen median kanavien uutisvirroissa näkee yhä enemmän videomateriaalia, ja sitä voi myös helposti itse tuottaa. Sekä Facebook että Twitter tukevat live-lähetyksiä, ja mahdollisuudet kuvata omia työnhakuvideoita ovat älylaitteiden avulla jokaisen ulottuvilla. Youtubeen videoita ladanneita suomalaisia on jo puoli miljoona.

Videohaastattelujen osuus rekrytointiprosesseissa on ollut nousussa, ja saman uskotaan jatkuvan myös tänä vuonna. Uutena nyanssina videoiden käytössä rekrytoinnissa on tekniikka, jonka avulla nauhoitetut vastaukset voidaan purkaa tekstiksi, jota puolestaan voidaan analysoida.

2. Rekrytointijärjestelmät kehittyvät edelleen

Tekoälyn hyödyntämisestä rekrytoinneissa on puhuttu jo jonkin aikaa. Yksinkertaisimmillaan siinä on kyse algoritmistä, joka pystyy rekrytoijan tekemien hakujen tai aikaisempiin avoimiin tehtäviin valittujen henkilöiden osaamisen pohjalta tarjoamaan rekrytoijalle samantyyppisiä osaajia. Työnhakijalle tämä tarkoittaa yhä tarkempaa ja analyyttisempaa pohdintaa siitä, miten osaamistaan pukee sanoiksi ja optimoi löydettävyyttään järjestelmissä.

Uusi tulokas rekrytointijärjestelmäbisneksessä on TalentAdore, jonka tekniikka pystyy kirjoittamaan jatkosta tippuneille hakijoille palauteviestin ja erittelemään syitä, joiden vuoksi kyseinen henkilö ei päässyt jatkoon. Hakijakokemuksen uskotaankin nousevan tänä vuonna yhä merkittävämpään rooliin osaajakilpailun kiristyessä.

3. Sosiaalisen median ammatillinen käyttö kasvaa

Apuja sisältömarkkinointiin ja somen käyttöön tarjoava Someco käy raportissaan läpi Tilastokeskuksen vuosittain tekemää tutkimusta suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Tutkimuksen mukaan sosiaalista media ammattikäyttöön hyödyntää yhteensä 21 % 16-89 –vuotiaista, mutta 25-44 –vuotiaiden kohderyhmässä 38 %. Twitterin ja Linkedinin käyttäjämäärät ovat noin miljoonan luokkaa. Nämä luvut kertovat faktaa siitä, että työnhakijan on viimeistään nyt otettava ensi askeleita näiden palveluiden hyödyntämiseen työnhaussa. Vuonna 2018 saattaa olla jo myöhäistä.

Yrityksissä panostetaan yhä enemmän työntekijälähettilyyteen, eli toisin sanoen siihen, että yrityksen omat työntekijät toimivat aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, välittäen yrityksen viestejä eteenpäin. Työnhakijalle tällaiset aktiivit ovat kultakaivos, sillä heitä seuraamalla ja osallistumalla keskusteluihin voi saada arvokasta tietoa yrityksen toimintatavoista ja kulttuurista.

4. Verkostostaan kannattaa pitää huolta tänäkin vuonna

Piilotyöpaikkojen määrän ollessa arvioiden mukaan kaikkea 60-90 % välillä, on selvää, että verkostojen merkitystä työnhaussa ei voi väheksyä. Ne ovat tärkeitä yhtä lailla työnhakijalle kuin työnantajallekin. Viimeistään nyt onkin aika aktivoitua oman verkostonsa suhteen ja osallistua, jakaa, keskustella ja auttaa muita. Linkedinin tekemässä rekrytoinnin trendejä käsittelevässä tutkimuksessa kysyttiin, mitkä ovat tärkeimmät lähteet laadukkaiden hakijoiden tavoittamisessa. Kolmen kärkeen ylsivät hyvin tasaisilla osuuksilla suosittelut, erilaiset työnhakupalvelut ja sivustot, sekä ammatilliset verkostot.

Verkostoteeman ympärille on syntynyt myös erilaisia sovelluksia (esimerkiksi Jobote), jotka perustuvat yrityksen työntekijöiden verkostojen hyödyntämiseen ja sopivien osaajien löytämiseen suosittelujen avulla. Nämä sisältävät usein joitakin pelillisiä ominaisuuksia ja palkitsemisia onnistuneista rekrytoinneista.

5. Projektimainen työskentelytapa nostaa suosiotaan

Jo muutaman vuoden ajan on keskusteltu niin sanotuista epätyypillisistä työsuhteista ja niiden yleistymisestä. Yritysten työvoiman tarpeet ovat työn luonteen nopean muuttumisen vuoksi erilaisia kuin aiemmin, ja vakituisten työsuhteiden rinnalla ovat yleistyneet erilaiset vuokratyösuhteet, projektityösopimukset, osa-aikatyöt tai freelancereiden käyttö. Puhutaan jo vuokrajohtajistakin, ja näitä niin sanottuja pätkätöitä tehdään alasta tai työtehtävistä riippumatta. Tämän trendin nähdään yhä voimistuvan tänä vuonna.

Vaikka muutosvauhti on kova myös rekrytoinnin ja työnhaun näkökulmasta, on vauhdin hurmassa hyvä muistaa huolehtia myös perusasioista. Onnistuva työnhakija tunnistaa osaamisensa ja vahvuutensa ja osaa kertoa niistä, pitää huolta verkostoistaan ja omasta ammatillisesta osaamisestaan ja ennen työnantajan kontaktoimista tai hakemuksen lähettämistä tekee taustatyönsä huolellisesti.

Mirva Puranen
Manager, Job Seeker Services
Monster

Lähteinä käytetty

The 10 Key Job Search Trends to Pay Attention to in 2017 According to the Experts

13 Recruitment Trends You MUST Know for 2017

Global Recruiting Trends 2017

Sosiaalinen media Suomessa 2017

Rekrytoinnin trendit 2017 –webinaari