Tampereella, Otavalankadulla, hiukan katseilta syrjässä sijaitsee paikallinen Akavan toimisto. Sen kätköissä toimii Uratehdas, jossa kymmenet työnhakijat saavat päivittäin tukea työnhakuunsa luentojen, vertaisryhmien ja henkilökohtaisen coachingin avulla. Uratehdasta pyörittävät ammattitaitoisella otteella yhteyspäällikkö Maija Heino sekä koulutuspäällikkö Mari Kuusjärvi.

– Palvelumme ovat avoimia kaikille teknisen ja kaupallisen alan asiantuntijoille, jotka tarvitsevat apua työnhaussa. Alkuvuoden aikana Uratehtaalle on ilmoittautunut noin 360 korkeakoulutettua työnhakijaa, kertoo Mari.

Uratehtaan takana on joukko Akavalaisia korkeakoulutettujen ammattiliittoja. Toiminta on jatkunut jo vuodesta 2009 saakka, auttaen satoja ihmisiä työllistymään tai löytämään uuden suunnan urallaan kouluttautumisen muodossa.

Yritysyhteistyön kautta työllistymismahdollisuuksia

Yksi toiminnan kulmakivistä on yhteistyö alueen yritysten kanssa. Uratehtaalla on oma rekrypörssi Tehtaanportti, jonka talenttipankista yritys voi etsiä sopivaa henkilöä avoimeen tehtävään.

– Viestiessämme työnantajille kerromme myös talenttipankista. Se herättää aina saman kysymyksen siitä, voiko näin hyviä osaajia todella olla työttömänä. Talenttipankin käyttö nopeuttaa rekrytointia ja tuo kustannussäästöjä. Puskaradion kautta tieto talenttipankista on välittynyt työnantajalta toiselle, kertoo Uratehtaan työnantajakontakteista vastaava Maija.

Lisäksi yritykset voivat tulla Uratehtaalle pitämään yritysesittelyn ja kertomaan avoimista työtehtävistään.

– Meillä käyneet työnantajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. He ovat kokeneet rekrytointiprosessin helpottuneen, kun voivat jo tavata ja esihaastatella kiinnostuneita haun alkuvaiheessa, Mari kuvailee.

Uratehdas saa viikoittain tietoonsa myös piilotyöpaikkoja. Lisäksi heillä on aktiivinen LinkedIn-ryhmä.

– Työnantaja ottaa meihin yhteyttä etsiessään tietyntyyppistä osaamista, ja me välitämme tiedon työnhakijoille. Tällä tavalla on koettu useita onnistumisia. Jopa 45 % työllistyneistä on ilmoittanut työllistyneensä piilotyöpaikkaan, Mari jatkaa.

Omien verkostojensa kautta työllistyi myös diplomi-insinööri Hannele Piitulainen. Hän uskoo työnhaussa omaan aktiivisuuteen ja verkostojen hyödyntämiseen enemmän kuin avointen työpaikkojen hakemiseen.

– Vanhoja siltoja ei kannata koskaan polttaa takanaan, vaan on hyvä pitää yhteyttä entisiin työkavereihin eri organisaatioissa. Itse palasin takaisin entisen työnantajani palvelukseen saamani vinkin avulla. En usko, että näin olisi tapahtunut ilman omaa aktiivisuuttani, hän kannustaa.

Aito motivaatio työllistyä kuvaa Uratehtaalle tulijaa

Vuonna 2014 Uratehdas sai keskimäärin 40-50 uutta jäsentä kuukausittain. Aktiivisuusaste vaihtelee, sillä toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

– Ihmiset ovat motivoituneita saamaan työpaikan ja ovat tosissaan. Työttömyyden pitkittyessä saattaa tulla myös turhautumisen hetkiä. Näinä hetkinä eteenpäin vie muiden jäsenten vertaistuki, sekä tarvittaessa kahdenkeskiset coaching-tapaamiset, joissa yhdessä pohditaan mahdollisia työllistymisen esteitä, kuvailee Maija.

Hannele oli ennen työllistymistään aktiivisesti mukana vertaisryhmässä ja arvostaa ryhmästä saatua tukea ja palautetta.

– Ryhmässä jaettiin kokemuksia ja onnistumisia, ja reflektoitiin esimerkiksi työnhakuasiakirjoja. Ryhmä toi varmuutta omiin valintoihin ja auttoi hahmottamaan monille myös uutta urasuuntaa. Todella hyödyllisenä koin CV-palautteen muilta ryhmän jäseniltä.

Konepajateollisuudessa uransa luonut, parhaillaan työnhaussa oleva insinööri Jari Yli-Välitalo kehuu Uratehtaan tarjoamaa tukea työnhakuun.

– Uratehtaan järjestämissä koulutuksissa on ollut todella ammattitaitoisia luennoitsijoita. Esimerkiksi työhaastatteluvalmennusta oli vetämässä päivittäin ihmisiä haastatteleva rekrytointikonsultti, joka pystyy antamaan aitoa työnantajan näkökulmaa asioihin. Uratehdas on myös pystynyt tuomaan uutta ja kuuntelemaan mukana olevien toiveita työttömyyden jatkuessa pidempään, Jari kiittelee.

Jari on Uratehtaan väen kanssa samaa mieltä siitä, että mukana on aidosti motivoituneita ihmisiä.

– Kaikilla Uratehtaan toimintaan osallistuvilla on vahva tahto mennä eteenpäin ja työllistyä. Sparraamme toinen toisiamme ja yhteishenki on todella hyvä. Tällainen toiminta saa liikkeelle sen sijaan, että vain jäisi kotiin ja kasvattaisi ympärilleen muurin, hän jatkaa.

Yhteistyö projektissa aktiivisesti mukana olleiden kanssa jatkuu usein myös työllistymisen jälkeen. Hannele kertoo jo vinkanneensa Uratehtaan toiminnasta eräälle rekrytoijalle.

– Ihmiset kokevat tämän tärkeäksi, ja arvostavat saamaansa tukea. Työllistyneet kertovat uudesta työnantajastaan ja ilmoittavat mikäli heille tarvitaan uutta osaamista. Saatamme myös itse kysyä meillä mukana olleelta apua, kiittelee Maija.

Uratehtaan toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä joko Maija Heinoon tai Mari Kuusjärveen. Yhteystiedot löytyvät Uratehtaan nettisivuilta.

Uusi urapolkuja Pirkanmaan seudulla voit löytää myös Monsterista.

 

Mirva Puranen