Kaupallinen yhteistyö: Tutustu työnantajaan

 

Valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaava Väylävirasto valmistautuu ottamaan digiloikan, jossa sen hankkeiden tiedot siirtyvät keskitettyyn Projektivelho-järjestelmään. Väyläviraston vuosibudjetti on kaksi miljardia euroa, joten suunnittelusta, toteutuksesta syntyy valtava määrä hanketietoa, jota hyödynnetään esimerkiksi ylläpidossa. Toistaiseksi tietojen käsittely on ollut hajanaista, mutta muutosta rakennetaan paraikaa.

”Joku lausui, että pitää olla aika velho löytääkseen tarvittavat tiedot, ja siitä järjestelmäkin sai nimensä”, kehittämispäällikkö Jaana Kalliolaakso sanoo.

Projektivelho-järjestelmän käyttöönotto lähestyy viimeistelyvaihetta ja nyt käyttöönoton kiihdyttäjäksi ja tulevaksi kaitsijaksi etsitään järjestelmävastaavaa ylitarkastajan virkaan.

”Todellisuudessahan tämä järjestelmävastaava on jonkinlainen velho itsekin. Sellainen, joka saa kentällä jokaisen syöttämään ja käyttämään uuden tietopankin tietoja yhdessä sovitulla tavalla ja huolehtii siitä, että tieto on myös laadukasta”, johtaja Kristiina Laakso sanoo.

Tehtävä edellyttää lujaa osaamista tiedon hallinnasta ja tiedon systematisoinnista. Työtä ei kuitenkaan tehdä järjestelmäarkkitehtina, vaan tiiviissä yhteistyössä Väyläviraston hankkeiden ja niiden sidosryhmien kanssa. Tehtävän luonne on sparrausta, ei järjestelmätukea.

”Tähän tehtävään valitun henkilön pitää reippaalla otteella ja sitkeästi rakentaa Väylävirastoon toimintamalli, jossa oikeat tiedot viedään yhtenevästi tietopankkiin. Hän osaa myös sanoittaa mikä merkitys tiedolla on ja mitä hyötyä Projektivelho tuo meille kaikille”, Kalliolaakso listaa.

Kokemusta väylähankkeista arvostetaan

On eduksi, jos tiedonkeruun taikurilla on kokemusta väylähankkeiden suunnitelma- tai rakennusvaiheen tietojen hallinnasta, tai kokemusta projektien tai kehittämishankkeiden vetämisestä.

Tietojen tallettamisessa avainasemassa ovat hankkeiden suunnittelijat, rakennuttajakonsultit ja urakoitsijat sekä Väyläviraston omat projektipäälliköt ja hankesuunnittelun asiantuntijat. Koska Väyläviraston hankkeet ovat läsnä kaikkialla yhteiskunnassa, myös Projektivelhon hyödyt leviävät laajalle.

”Hankkeiden suunnitteluvaiheessa tehdään mittauksia ja selvityksiä, jotka voivat olla hyödyksi toisille lähialueen hankkeille. Ja kun kunnat näkevät ajoissa mitä Väylävirasto tekee niiden alueelle, yhteisrakentaminen säästää aikaa ja vaivaa.”

Suora yhteys väylärakentajiin

Vaikka Väylävirasto on käsitellyt tietoa digitaalisessa muodossa, aineistot on tallennettu hyvin pitkälti mapitettuina tulosteina aina näihin päiviin saakka. Visiona on, että tieto saadaan virtaamaan automaattisemmin vaiheesta toiseen.

Väylähankkeiden kesto on tavallisesti useita vuosia suunnittelusta toteutukseen ja niiden budjetit jopa satoja miljoonia euroja. Täysin uutta tapaa käyttää hanketietoja odotetaan Väylävirastossa innolla.

”Järjestelmävastaavalla on suora yhteys käyttäjiin ja kun työssä onnistuu, palautteen saa nopeasti”, Laakso sanoo.

Hae työpaikkaa