Kaupallinen yhteistyö: Tutustu työnantajaan

 

Väylävirasto etsii rautatieverkon turvalaitetekniikan kehittäjäksi uutta asiantuntijaa ylitarkastajan virkaan. Alalla työskentelevien ihmisten määrä ei ole suuri, eikä hakijoilta suoraan edellytetä rautateillä tehtyä työuraa. Yksikön päällikkö ja rekrytoiva esimies Simo Toikkanen sanoo, että rautatieturvalaitteiden asiantuntijat kasvavat erikoisosaajiksi työtä tekemällä.

“Tyypillinen urapolku tälle alalle kulkee oppimalla töiden ohessa rautateiden turvalaitteista vuosien varrella. Rautatiealan koulutus Suomessa on vähäistä ja merkittävä osa osaamisesta kertyykin työvuosien aikana.

Toimenkuva muokataan valitun tekijän osaamisen ympärille. Vaatimuksena on vähintään insinööritasoinen sähkö, tieto- tai automaatiotekninen koulutus. Aiempi kokemus voi olla myös muista turvalaitteista tai turvallisuuskriittisestä teollisuusautomaatiosta.

“Tähänastiset tehtävät ovat ehkä jollakin tapaa sivunneet rautateiden turvalaitetekniikkaa. Nyt onkin oivallinen mahdollisuus syventyä niihin lisää.”

Miksi kannattaa keskittää kaikki osaaminen rautatieturvalaitteisiin? Toikkanen sanoo, että rautatieliikennettä valvotaan koko 6000-kilometrisen verkon alueella monipuolisella laitteistolla. Mukana on niin perinteistä rautaa kuin moderneja radioyhteyksiä ja ohjelmistojakin.

“Kaikkien näiden takana työskentelevät turvallisuudesta huolehtivat ihmiset. Tässä työssä on suora yhteys rautatieliikenteen turvallisuuden vahvistamiseen ja laajemmin ympäristön kannalta kestävän kuljetus- ja matkustamistavan edistämiseen.”

Rautatiealaan pääsee perehtymään välittömästi

Merkittävä osa työtehtäviä on turvalaitteita koskevien ohjeiden kehittäminen, sillä juuri näin varmistetaan ihmisten ja laitteiden oikea toiminta niiden suunnittelussa, käyttämisessä, asentamisessa ja ylläpidossa. Rautatieverkon varrella turvalaitteet edustavat sekä elinkaarellaan jo pitkällä olevia ratkaisuita että huippumoderneja teknologioita.

“Työssä pääsee uppoutumaan tekniikoiden syövereihin ja samalla tutustuu erittäin hyvin koko rautatieverkkoon. Myös ohjeiden kehittämistä tehdään ihmisten kanssa ja erilaisissa työryhmissä, ei omaan työhuoneeseen sulkeutuen.”

Toikkanen kuvailee, että tehtävät ovat yhtäältä jo pitkään käytettyjen turvalaitteiden käytön kehittämistä ja toisaalta tulevaisuuden tarpeiden ennakointia. Tehtävässä työskennellään tiiviisti yhteistyössä laitetoimittajien kanssa sekä muun muassa Kansainvälisen rautatieliiton UIC:n työryhmissä.

“Suomen tulevien teollisuusinvestointien odotetaan kääntävän liikenteen painopistettä rautateille ja uusien teknologioiden myötä pyritään suurempaan kapasiteettiin rataverkolla. Turvalaitetekniikkaa varmistaa, etteivät junat ole samalla raiteella, ja että puomit ja valot toimivat oikein.”

Turvallisuus suojelee myös ympäristöä

Toikkasen mukaan rautatieliikenteen pariin siirtyneet usein jäävät valitsemalleen alalle. Rautatieturvalaitteiden asiantuntijan työ muuttuu kulloistenkin tarpeiden mukaisesti, mikä tekee työstä vaihtelevan ja mielenkiintoisen pitkän työuran aikana. Toikkanen sanoo, että tehtäviä voi myös vaihtaa ja jos mielenkiinto herää, turvalaitetekniikkaa löytyy myös muilta Väyläviraston liikenneväyliltä.

Rautatieliikenteen ammattilaisia yhdistää usein vähäpäästöisen liikennemuodon arvostus. Toikkanen painottaa, että turvalaitetekniikalla on merkittävä rooli mahdollisimman tehokkaan ja kilpailukykyisen rautatieliikenteen tulevaisuudessa.

“Tätä työtä tehdään rakkaudesta rautateihin. Rautatieliikenne on asia, jota on helppo pitää edistämisen arvoisena.”

Hae työpaikkaa