Kaupallinen yhteistyö: Tutustu työnantajaan

Liikenne ja liikkuminen ovat murroksessa, ja sen osana myös maanteiden suunnittelu. Miten alueellisessa maanteiden kehittämisessä otetaan huomioon valtiotason strategiat, linjaukset ja lainsäädäntö? Muun muassa siitä vastaa Väylävirasto.

Väylien suunnitteluosaston apulaisjohtaja Jenna Johansson sanoo, että Väyläviraston tiensuunnittelun asiantuntijat ohjaavat muun muassa ELY-keskusten vetämien maanteiden suunnitelmien laatimista ja varmistavat, että valtakunnallinen näkökulma siirtyy niissä käytäntöön. Suunnittelukohteet ovat usein valtakunnallisesti keskeisiä ja merkittäviä suunnittelukohteita. Tiensuunnittelun asiantuntija onkin välttämätön linkki valtakunnallisen kehityksen ja paikallistason suunnittelijoiden välillä.

– Tiesuunnittelun asiantuntija seuraa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja huolehtii siitä, että muutokset huomioidaan myös suunnittelussa, Johansson sanoo.

Väylävirasto etsii juuri nyt tiensuunnittelun asiantuntijaa, joka sijoittuu parhaaksi katsomaansa toimipisteeseen Lappeenrannassa, Tampereella tai Helsingissä. Tehtävässä yhdistyy maanteiden suunnittelun ja liikennetekniikan pitkä tutkimus- ja kehityshistoriaan perustuva osaaminen sekä eri toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävä uusien kehityssuuntien kartoittaminen. Se tuo Johanssonin mukaan tehtävään monipuolisuutta.

”Maantiet ovat osa liikennejärjestelmää. Ei maanteitä suunnitella vain katsomalla tieverkkoa, vaan verkolla on yhteys katuihin, rautateihin ja vesiväyliin keskellä.”

Vaikutusalueena koko maa

Väylien suunnitteluosaston johtaja Jaakko Knuutila sanoo, että valtakunnalliseen tieliikenteeseen vaikuttaminen on yksi merkittävimmistä asioista, jonka tuleva asiantuntija Väylävirastossa pääsee kohtaamaan.

”Suunnittelun mittakaava on laaja. Tiensuunnittelun asiantuntija on se, joka näkee, miten valtakunta tulevaisuudessa kehittyy.”

Tiensuunnittelun asiantuntijan tulee olla ajan tasalla sekä ministeritason linjauksista että suunnittelun vaikuttavista muutoksista kansainvälisestikin. Toimintaympäristö muuttuu, mikä edellyttää suunnittelun menettelyjen päivittämistä. Esimerkiksi HCT-rekkoja koskeva lainsäädännön päivittyminen vaikutti suoraan maanteiden ja erityisesti liittymien mitoitukseen. Tulevaisuudessa suuria ja nopeasti kehittyviä kokonaisuuksia ovat muun muassa älyliikenne ja päästöjen vähentäminen.

”Maanteiden suunnittelun taustalla tapahtuu huomattavan paljon asioita, joihin suunnitteluprojektien kautta pääse osallistumaan”, Johansson tiivistää.

Yhteiskunnallisesti merkittävää työtä

Työ on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää. Knuutila ja Johansson arvioivat, että yhteiskunnallinen motivaatio on ehkä suurin Väyläviraston eri asiantuntijoita yhdistävä tekijä. Knuutila sanoo, että riippumattomien asiantuntijoiden työn taustatavoitteena on myös talousarviorahoituksen kohdentaminen ja käyttö mahdollisimman hyödyllisesti, tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavalla tavalla.

”Tiensuunnittelun asiantuntija on siten yleisen edun edustaja ja valvojakin. Hänen seuraamansa kohteet ovat kustannusarvioiltaan suuria ja siten huolellisen suunnittelun merkitys on aivan olennainen”, Knuutila huomauttaa.

Virka tuo vaikutusmahdollisuuksia ja vastuita, mutta niiden kantamiseen saa myös paljon tukea. Johansson sanoo, että Väylävirastossa huolehditaan töiden ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta. Väylävirastossa työskentelevät arvostavat työyhteisöään ja työtovereitaan, mikä nousi esille myös syksyn työtyytyväisyyskyselyssä.

”Työajoissa ja työskentelytavoissa on paljon joustoa, mutta viikkotuntimäärästä halutaan pitää kiinni.”

Hae Väylävirastoon tiensuunnittelun asiantuntijaksi täältä