Videohaastattelut tuntuvat puhuttavan yhä enemmän, ja yhä useampi aloittaa työhaastatteluprosessin vastaamalla videohaastattelukysymyksiin sen sijaan, että tapaisi heti rekrytoijan tai työnantajan kasvotusten.

Sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä ABB:ssä videoiden käyttö rekrytoinnissa on jo arkipäivää.

– Meillä videohaastattelua on käytetty rekrytoinneissa jo kolme vuotta. Sitä arvostetaan meillä todella paljon, ja esimiehet pitävät siitä, sillä se helpottaa valintaprosessia, kertoo ABB:n Talent Acquisition Manager Johanna Kakkuri.

Jos videon tarkoitus on helpottaa hakuprosessia, mitä kutsun saanut työnhakija voi tehdä varmistaakseen pääsynsä seuraavalle kierrokselle, tapaamaan työnantajaa kasvotusten?

– Videon on tarkoitus kuvata persoonaasi ja olemustasi. Tärkeintä onkin olla oma itsensä, sillä videon tarkoitus on tutustua henkilöön hieman paremmin kuin ainoastaan CV:n ja hakemuksen kautta. Siksi on tärkeää että pyrit puhumaan ja käyttäytymään sinulle ominaisella tavalla, jolla puhuisit myös kasvotusten tapahtuvassa haastattelussa, Johanna neuvoo.

Videohaastattelussa kysymykset liittyvät Johannan mukaan tyypillisesti työtapoihin, motivaatioon, vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin.

– Toisinaan ne voivat sisältää myös jotain tehtäväspesifimpää, kuten esimerkiksi jonkin teknisen kysymyksen. Lisäksi yksi tai useampi kysymys voi olla myös englanniksi, jolloin pystymme aikaisessa vaiheessa varmistamaan henkilön englanninkielen tason olevan riittävä tehtävään nähden, hän jatkaa.

Vastausolosuhteisiin kannattaa panostaa, jotta lopputulos vaikuttaa laadukkaalta. Ainakin valaistus, rauhallinen, häiriötön tila sekä neutraali tausta edesauttavat hyvän lopputuloksen syntymistä.

– Muista myös katsoa kameraan kun puhut, niin vastaanottajalla on tunne että puhut hänelle. Helposti tulee katsottua näytöltä omaa kuvaa, jolloin voi olla hyvä vaikka peittää näyttö paperilla, ettei oma kuva häiritse keskittymistä, Johanna vinkkaa.

Itse vastaamista ei kuitenkaan Johannan mukaan kannata harjoitella liikaa.

– Jos olet opetellut vastauksen ulkoa tai luet sen paperista, vastaus ei ole luonnollinen ja sen huomaa hyvin nopeasti. Voit halutessasi kirjoittaa muutaman avainsanan itsellesi, jotka vaikka teippaat kameran viereen, mutta älä kirjoita koko puhetta valmiiksi, hän painottaa.

Liika kriittisyys omaa esiintymistään kohtaan saattaa myös sabotoida ensivaikutelman luonnollisuuden.

– On haastavaa nähdä ja kuulla omaa puhettaan ja silloin kiusaus on suuri äänittää vastauksensa useampaan kertaan. Silloin voi tehdä itselleen karhunpalveluksen, sillä lopputulos ei välttämättä ole enää luonnollinen. Jos takerrut johonkin sanaan, jatka siitä ja puhu sillä tyylillä mikä on sinulle ominaista, hän rauhoittelee täydelliseen lopputulokseen pyrkiviä.

Videohaastattelussa käytöstavat helposti unohtuvat, ja Johanna antaakin kullanarvoisen ohjeen videohaastattelua nauhoittavalle.

– Pieni, mutta merkityksellinen asia, on ensimmäisenä tervehtiä ja kiittää mahdollisuudesta videohaastatteluun. Mikäli tiedossa on vielä haastattelijan nimi, niin voit kohdistaa kiitoksesi juuri hänelle.

Viimeisenä ohjeena Johanna neuvoo pitämään vastaukset melko lyhyinä, maksimissaan 2-3 minuutin mittaisina, ellei haastattelija ole antanut muita ohjeita omalla videollaan.

– Tärkeintä missä tahansa haastattelussa on vastata kysymyksiin rehellisesti. Älä mieti sitä miten yritys haluaisi sinun vastaavan, vaan vastaa siten miten itse koet ja tunnet. Ei kannata yrittää ajatella, miten sinun pitäisi vastata, jotta pääset hakemaasi tehtävään, Johanna summaa.

Mirva Puranen
Monster.fi