Visuaalinen CV on jo jonkin aikaa pompannut silmiin siellä, missä työnhausta keskustellaan tai kirjoitetaan. Aktiivisimmilla työnhakijoilla sellainen jo tuntuu olevan käytössään, mutta onko siitä aidosti hyötyä, mikä on sen lisäarvo verrattuna tavalliseen CV:hen ja mikä tärkeintä, kannattaako sellainen oikeasti tehdä?

Palveluntarjoajia tällä saralla on jo runsaasti. Eniten keskusteluissa näkyvät VisualCV, Vizualize.me sekä Branded.me, joiden avulla voit luoda CV:llesi graafisen ilmeen helposti muutamassa minuutissa. Näistä ainakin Vizualize.me tarjoaa mahdollisuuden tuoda tiedot suoraan Linkedin-profiilista.

Visuaalisessa CV:ssä tiedot ovat hiukan erilaisessa muodossa kuin perinteisessä tekstipainotteisessa CV:ssä. Työkalujen avulla voi esimerkiksi ryhmitellä osaamistaan tärkeysjärjestykseen ja esittää työkokemuksensa aikajanalla. Valita voi haluamansa värimaailman ja tyylin valmiista vaihtoehdoista.

Tietyillä aloilla luovuuden osoittaminen käytännössä saattaa olla hyvä ajatus. Toisaalta esimerkiksi graafista suunnittelua työkseen tekevät varmasti selviävät visuaalisuuden osoittamisesta ilman valmiita työkalujakin. Kaikki eivät kuitenkaan hallitse kuvankäsittely- tai taitto-ohjelmia, joten tällaisesta palvelusta saattavat hyvinkin hyötyä monet hiukan persoonallisempaa otetta CV:lleen kaipaavat työnhakijat. VisualCV:n työkalulla voi esimerkiksi pitäytyä hiukan maltillisemmassa visualisoinnissa, mutta silti saada tavallisuudesta poikkeavan ilmeen CV:lleen.

Tiistaina 2.6.2015 kokoontuneessa Monster Klubi -työnhakutilaisuudessa keskustelemassa olleet rekrytoijat (Mercuri Urval, VMP, Romana Management ja Suomen Vahinkovakuutus) kertoivat omia ajatuksiaan visuaalisesta CV:stä. Heidän näkemyksensä mukaan ne eivät ole itseisarvo, mutta toki linkin sellaiseen voi hakemukseensa liittää niin halutessaan. Paikalla olleista kuudesta rekrytoijasta osa ei ollut vielä törmännyt yhteenkään visuaaliseen CV:hen hakemuksissa, toisille vastaan oli tullut muutamia. Heidän kokemuksensa perusteella visuaaliset CV:t eivät siis vielä ole kovin yleisesti käytössä. Rekrytoijat kuitenkin kannustivat erityisesti luovilla aloilla tuomaan luovuutta myös työhakemuksiin.

Samaiset rekrytoijat korostivat CV:n selkeyttä ja helppolukuisuutta. Heidän mukaansa on tärkeintä, että CV:stä näkee helposti, millaista kokemusta hakijalla on, ja siitä ei kannata tinkiä. CV on ennen muuta napakka yhteenveto hakijan taustasta, ja hakemuksen tehtävä on tuoda esiin myös persoonallisuutta.

Visuaalinen CV on siis yksi tapa erottua joukosta ja toimii tarvittaessa lisätiedon lähteenä, mutta itseisarvo se ei ainakaan vielä työnhaussa ole. Kannattaa kuitenkin käydä tutustumassa erilaisiin vaihtoehtoihin – voit saada uusia ideoita CV:si päivittämiseen, vaikket siitä vielä visuaalista ilotulitusta tekisikään. Entistä ehomman CV:si voit myös ladata Monsterin CV-pankkiin työnantajien löydettäväksi.

Aurinkoisia kesäpäiviä ja tehokasta työnhakua toivottaen,

Mirva Puranen
Specialist, Job Seeker Services
Monster.fi