Vastaamme Monsterilla usein kysymyksiin siitä, miten rekrytoijat ja työnantajat hyödyntävät CV-kantaamme käytännössä, ja saavatko työnhakijat sitä kautta yhteydenottoja.

Parhaita käytännön kokemuksia saamme luonnollisesti käyttäjiltämme, joten kysyimme tätä Kristiina Vormalalta, joka toimii seniorikonsulttina rekrytointien parissa Baronalla. Lisäksi omista kokemuksistaan Monsterin käyttäjänä kertoo logistiikan, hankintojen ja elinkaarihallinnan parissa kannuksensa hankkinut työnhakija Tapio Ahtiainen.

Osaajat löytyvät avainsanojen avulla

Kristiina työskentelee Baronalla Engineering-tiimissä ja etsii osaajia teknisiin asiantuntijatehtäviin CV-kantaa hyödyntäen. Aiemmin hän on käyttänyt Monsteria myös muihin toimeksiantoihin, kuten taloushallinnon, myynnin, markkinoinnin ja HR-osaajien etsintään. Mutta miten hän käytännössä löytää etsimänsä tuhansien CV:iden seasta?

– Monsteriin voi määrittää hakukriteerit hyvin. Käytän pääsääntöisesti avainsanoja. Ne ovat keskeisessä roolissa hakuja tehdessäni, ja määrittelen avainsanoiksi esimerkiksi erilaisia ammattinimikkeitä ja koulutuksia.

Hän hyödyntää CV-kannassa myös mahdollisuutta tallentaa usein käyttämänsä haut vahdeiksi. Niiden avulla hän saa tiedon heti, kun mielenkiintoinen osaaja lisää CV:nsä Monsteriin.

– Näihin hakijoihin ollaan sitten yhteydessä ja kutsutaan haastatteluun. Lisäksi rekrytoijana voin tallentaa hakijoita kansioihin tulevia toimeksiantoja silmällä pitäen.

Viimeisimmäksi ilmailualan tukitoiminnoissa työskennellyt Tapio sai juuri ennen kesälomakauden alkua yhteydenoton Monsterin CV-kantaa käyttävältä rekrytointikonsultilta Englannista.

– Minulla on sellaista erityisosaamista, joka heidän mielenkiintonsa herätti. Minulle tarjottiin mahdollisuutta muuttaa työn perässä ulkomaille, mutta toistaiseksi en vielä ole tarttunut tähän tarjoukseen. CV:ni Monsteriin olin laittanut Monsterin järjestämän työnhakutapahtuman kautta saamani vinkin perusteella vain muutama kuukausi aiemmin, ja ilman sitä en koskaan olisi tätä yhteydenottoa saanut, Tapio kertoo.

Löydettävyyteensä voi itse vaikuttaa

Työnhakija voi muutamin käytännön toimin edistää löydettävyyttään CV-kannasta. Kristiina kehottaa kertomaan osaamisestaan ja kokemuksestaan tarpeeksi laajasti.

– Kun on kattava CV, jossa on selkeästi kerrottu koulutustausta, tutkinnot, pääaine ja sivuaine, sekä työkokemus, tehtävänimikkeet ja työtehtävien sisältöjen kuvaukset, pääsee jo pitkälle. Lisäksi Monsterin CV:lle voi kirjoittaa hiukan perinteistä CV:tä enemmän myös omista ydinosaamisesta, persoonasta, vahvuuksista, ja toiveista työpaikan ja –tehtävien suhteen, hän vinkkaa.

Tapio on laatinut oman CV:nsä vastaavaa ohjenuoraa noudattaen.

– Monsteriin CV:tä jättäessäni pyrin kertomaan siitä mitä tällä työkokemuksella osaan, miten tähän on tultu ja miten voisin auttaa. Logistiikka on minulla pysynyt sellaisena elämänohjeena, vaikka 20 vuotta sitten puhuttiin vielä kuljetustekniikasta. Tänä päivänä puhutaan jo elinkaarihallinnasta, fleet managementista ja property managementista, Tapio kertoo osaamisestaan.

CV:lle on tärkeää muistaa lisätä myös omia hakusanoja.

– Hakusanalistat ovat käytännöllisiä, ja ne auttavat löytymisessä. Hakijan itse valitsemat hakusanat kertovat myös hänen kiinnostuksen kohteistaan ja motivaattoreistaan. Näissä kannattaa kuitenkin olla realisti ja rehellinen, ja pysytellä niissä tehtävissä, joihin oikeasti löytyy kompetenssia, Kristiina muistuttaa.

Monsterissa CV:n voi jättää myös anonyymina, mutta se ei ole Kristiinaa häirinnyt.

– Näille työnhakijoille olen lähettänyt viestin CV-kannan kautta, ja he ovat sitten palanneet asiaan.

Lisäksi hän muistuttaa CV:n ajan tasalla pitämisessä.

– Etsimme maksimissaan vuoden vanhoja CV:tä. Aluksi katsomme kuitenkin muutaman kuukauden säteellä, ja jos ei löydy, sitten ajanjaksoa laajennetaan.

Tapion työnhaku on vielä käynnissä, ja aktiivisen työnhaun ohella hän on mukana perustamassa Helsingin yliopiston järjestämän hankkeen kautta löytyneiden saman henkisten osaajien kera osuuskuntaa. Sen on määrä tarjota elinkaarihallinnan ja digitalisaation hyödyntämiseen liittyviä palveluita. Monster on yksi kanavista, joissa Tapio aikoo jatkossakin olla aktiivinen.

– Yhden kortin varaan ei kannata jäädä, mutta yksi positiivinen kokemus riittää minulle uskonvahvistukseksi Monsterin vakuuttavuudesta, Tapio summaa.

 
Katso avoimet työpaikat
 

Mirva Puranen
Monster

*Monsterin CV-kanta on palvelu, jonne työnhakija voi tallentaa CV:nsä työnantajien löydettäväksi.