Yli 50-vuotiaiden työnhaku ja työllistyminen puhuttaa jatkuvasti.  Ikä koetaan usein esteenä rekrytoinneissa etenemiselle. Uravalmentaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja Riikka Pajunen Monstevistasta jakoi Monster Klubilla ajatuksiaan oman mielen ja tunteiden ohjaamiseen, jotta työnhaussa kohtaamat vastoinkäymiset voi kääntää lopulta voittoon.

Oman mielen ohjaamisessa on tarkoitus vahvistaa omaa henkistä voimaansa ja luoda uutta uskoa itseensä – erityisesti työnhaussa. Haastavia tilanteita ja vastoinkäymisiä tulee vastaan läpi elämän. Niissä pärjää paremmin, kun osaa ohjata ajatuksensa löytämään niistä myös jotain positiivista ja tunnistamaan kasvun paikan vastoinkäymisten keskellä.

Irtisanotuksi tullessa voi tuntua siltä, kuin maailma romahtaisi. Kyse voi kuitenkin olla enemmän torjutuksen tulemisen tunteesta, eikä niinkään siitä, että työ olisi ollut kaikki kaikessa. Omien motiivien ja tunteiden taustojen tunnistaminen auttaa löytämään myös jotain positiivista vastoinkäymisten keskellä.

Vastoinkäymisistä oppimiskokemuksia

– Pelolla on suuri valta, jos sitä ei tunnista, ja jos sitä ei katso silmästä silmään, Pajunen toteaa.

Omien epävarmuuksien voittaminen vaatii vastoinkäymisten keskellä rohkeutta. Palkitsevaa on oman kutsumustyönsä löytäminen, jolloin intohimo ja palo työtä kohtaan ovat vahvempia kuin sen sisältämät pelot. Esimerkkinä tästä Pajunen kertoi omasta esiintymispelostaan, joka hälventyi vasta sen jälkeen, kun hän tajusi uravalmentamisen olevan unelma-ammattinsa.

– Muutostilanteet ovat elämää. Ne ovat tilaisuuksia testata omia taitojaan ja oppia uutta. Muutos koetaan usein myös pelottavana. Ihmiset kuitenkin reagoivat niihin eri tavoin – suhtautumiseen vaikuttavat niin persoonallisuus, elämänkokemus, tukiverkosto kuin varautuminen ja valmistautuminen muutokseen, Pajunen listaa.

Tunnista omat selviytymiskeinosi ja pohdi kuinka käännät vastoinkäymisen kasvukokemukseksi.

Vastoinkäymisten keskellä tai niistä selviydyttyä on hyvä selventää, mitä tilanteesta tuli opittua. Joskus niiden kirjaaminen ylös auttaa. Oppimiskokemukset kerääntyvät sipulin kerrosten lailla läpi elämän. Pajunen kehottaakin kysymään itseltään aina muutostilanteessa: ”Mitä hyvää tästä voi seurata?”

– Olemme ihmisinä taitavia lykkäämään ikäviä asioita taka-alalle, koska niiden käsitteleminen ei ole mukavaa. Myös ikävät asiat täytyy kohdata. Muuten ne jäävät vaikuttamaan taka-alalle, kunnes lopulta löytyvät uudestaan edestämme, kun esimerkiksi keho alkaa reagoimaan niihin pitkällä aikavälillä.

Konkreettisena keinona pelkojen käsittelyyn Pajunen neuvoi listaamaan muutostilanteissa skenaarion: Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Silloin pienet haasteet eivät tunnu niin pahalta. Itsensä rauhoittelemisen taito on myös olennainen osa vastoinkäymisistä selviytymistä.

Oman ajatusmallin harjoittamiseen on monia tapoja, mutta ne pitää ottaa tietoisesti käyttöön. Suggestiolla on voima muuttaa ajatusta, joka määrittää sen, miltä meistä tuntuu.

Asenteet ja ajatusmallit työnhaussa

Oma asennoituminen ja ajatukset edistävät onnistumista työnhaussa. Ajatukset voivat niin kannustaa kuin lannistaa.

– Älä ole itsesi pahin vihollinen vaan paras ystävä, Pajunen kannustaa.

Löydä itsellesi parhaat voimalauseet, jotka auttavat vaikeiden vastoinkäymisten yli. Kannustavaa voi olla esimerkiksi ajatus siitä, että työnhaussa tarvitset vain sen yhden onnistumisen, yhden työpaikan. Negatiivisia ajatuksia voi tuoda pintaan esimerkiksi mediassa jatkuvasti esillä olevat 50-vuotiaiden vaikeudet työllistyä.

– Ikä on vain neula heinäsuovassa, kun osaaminen, motivaatio ja draivi on kohdallaan, Pajunen muistuttaa

– Kun mieleen nousee negatiivinen ajatus, joka ei palvele tavoitteitasi, kysy itseltäsi: ”Onko ajatus oikeasti totta?”. Kannustavia ajatuksia on hyvä pitää itse yllä. Pohdi, mistä kaikesta olet jo selvinnyt ja millaisia onnistumisia olet työurasi aikana kokenut.

Käytä työnhaussa vahvuuksiasi. Ikä ei aja niiden yli. Iän myötä vahvistuvat muun muassa arviointikyky, vuorovaikutustaidot, kyky kriittiseen ajatteluun, sitoutuminen, tunnollisuus ja ammattietiikka. Uskalla olla rohkea ja pidä itselläsi kirkkaana visio hyvästä lopputuloksesta. Mielikuvaharjoittelulla on voimaa. Vastoinkäymisiä kohdatessa mitä tiukempi tilanne on, mieti sitä enemmän, mistä olet juuri nyt kiitollinen.

 

Lisätietoa Riikan ajatuksista ja uravalmennuksesta Montevistan verkkosivuilla sekä Montevistan Facebookissa 

 

 

Katri Laakso, Monster.fi